Дзеркальність як чинник экспликации інтимного в ліриці Поліни Барскової

  • Светлана Александровна Фокина Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Ключові слова: дзеркальність, еротика, інтимність, авторські коди, чаклунство, символіка

Анотація

У статті представлено прочитання смислопороджуючого потенціалу феномену дзеркальності у вірші Поліни Барскової «Відображення». До поля дослідження також увійшли такі показники авторського світу поетеси, явленого в тексті, як авторські коди, еротичні коннотації, символіка дзеркала, семіотизація пристрастей. Представлена інтерпретація ліричного сюжету відповідно до спадкоємства та перетворення П. Барскової традицій зображення інтимного за допомогою смислового потенціалу дзеркальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Светлана Александровна Фокина, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы 

Посилання

1. Аптекман М. «И двое станут одним»: еврейская Каббала, мифопоэтический андрогин и Адам Кадмон в поэтике Серебряного века / М. Аптекман // Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре: Эпоха модернизма / [сб. ст. под ред. Дениса Г. Иоффе]. – М. : Ладомир, 2008. – С. 382–409.

2. Батай Ж. История эротизма / Ж.Батай. – М. : Логос, 2007. – 200 с.

3. Барскова П. «Отражение» [Электронный ресурс] / П. Барскова. – Режим доступа к ист. : http://www.vavilon.ru/texts/prim/barskova3.html

4. Золян С. Т. «Свет мой, зеркальце, скажи…» (К семиотике волшебного зеркала) / С. Т. Золян // Труды по знаковым системам № ХХІІ : К семиотике зеркала и зеркальности. – Тарту, 1988. – С. 32–44.

5. Левин Ю. И. Зеркало как потенциальный семиотический объект / Ю. И. Левин // Труды по знаковым системам № ХХІІ : К семиотике зеркала и зеркальности. – Тарту, 1988. – С. 6–24.

6. Мельшиор-Бонне С. История зеркала / С. Мельшиор-Бонне. – М. : НЛО, 2006. – 456 с.

7. Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию / В. Подорога. – М. : Ad Marginem, 1995. – 341 с.

8. Столович Л. Н. Зеркало как семиотическа, гносеологическая и аксиологическая модель / Л. Н. Столович // Труды по знаковым системам № ХХІІ : К семиотике зеркала и зеркальности. – Тарту, 1988. – С. 45–51.

9. Эпштейн M. H. Философия тела / М. Н. Эпштейн // Эпштейн M. H. Философия тела. Г. Л. Тульчинский. Тело свободы. – СПб. : Алетейя, 2006. – С. 9–194.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Фокина, С. (2017). Дзеркальність як чинник экспликации інтимного в ліриці Поліни Барскової. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 103-106. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9096
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту