Роман «Спокута» Іена Мак’юена як зразок постмодерністської прози

  • Тетяна Віталіївна Кушнірова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: Іен Мак’юен, мотив, хронотоп, жанр, стиль, домінанта, наратив

Анотація

У статті розглядаються постмодерністські тенденції в художній прозі сучасного британського письменника Іена Мак’юена. Жанр роману окреслюється як психологічно-соціальний роман-симфонія, що ґрунтується на імагологічному модусі, різновекторному фокусуванні. Психологізм у Мак’юена виконує як імагогічну, так і характероутворювальну функцію, загострює увагу читача і позбавляє однозначності при аналізі тексту. У фіналі твору перед читачами постає постмодерністський текст, де домінантним стає образ автора-наратора, деміурга, котрий творить індивідуально-авторський міф. У романі проглядається цілий комплекс мотивів: екзистенційних (самотності, душі, порятунку, забуття, смерті), соціальних (злочину, родини, війни, батьків і дітей тощо), психологічних (спокути, «відсторонення»), кожен з яких константний протягом усього тексту. Розглядається жанровий зміст, аналізуються жанрові і стильові домінанти, система мотивів. Значна роль відводиться хронотопам, розглядається їх взаємозв’язок та ієрархія. Виокремлюються особливості індивідуального стилю письменника, а також його зв’язок із літературною традицією.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Віталіївна Кушнірова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор філологічних наук, доцент кафедри світової
літератури

Посилання

1. Борисенко А. Иэн Макьюен – Фауст и фантаст [Електронний ресурс] / А. Борисенко // «Иностранная литература». – 2003. – № 10. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/inostran/2003/10/bor.html

2. Дроздовський Д. Іен Мак’юен: між жахом мови й літературою жахів [Електронний ресурс] / Дмитро Дроздовський. - Режим доступу: http://litakcent.com/2013/02/06/ien-makjuen-mizh-zhahom-movy-j-literaturoju-zhahiv/

3. Дроздовський Д. І. Наративні стратегії в романі «Спокута» Іена Мак'юена: між «уявним» та «реальним» / Д. І. Дроздовський // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – Випуск 181. – Том 193. – 2012. – С. 22–27.

4. Капитанова Л. А. Остиновский «синдром» в романе Иэна Макьюэна «Искупление» / Л. А.Капитанова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 28 (282). – С. 80–90.

5. Макьюэн Иэн. Искупление [Текст] : роман / И. Макьюэн ; пер. с англ. Дорониной И. - М. : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. – 464 с.

6. Медведев А. А. Особенности психологизма в романах Иэна Макьюэна («Искупление», «На берегу») /А.А.Медведев // Вестник Башкирского университета. – 2014. – Т.19. – №4. – С. 1443–1449.

7. Begley Adam. A Novel of Discrete Parts, Blessedly at One with Itself / Adam Begley // New York Observer. – 2002. – 18 March.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Кушнірова, Т. (2017). Роман «Спокута» Іена Мак’юена як зразок постмодерністської прози. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 230-235. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9225
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій