Теоретико-методологічні форманти сучасної екокритики.

  • Лариса Павлівна Статкевич Національна академія Державної прикордонної служби України
Ключові слова: теоретико-методологічні форманта, екокритика, діалог між людиною і природою, природо-центричний підхід

Анотація

Cтаття присвячується визначенню форманти екокритики – нового методологічного напрямку в сучасному літературознавстві, відслідковується її генеза та окреслюються горизонти функціонування у науковому контексті. Автор дає відповідь на такі важливі в сучасному дискурсі літературної критики питання як: 1) чим займаються екокритики? 2) в чому полягає науковий потенціал екокритичних досліджень.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Лариса Павлівна Статкевич, Національна академія Державної прикордонної служби України

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри
перекладу

Посилання

1. Баррi П. Вступ до теорiї. Лiтературознавство та культурологiя / П. Баррi. – К. : Смолоскип, 2008.; 360 с.

2. Єрмоленко А. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи / А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2010. – 416 с.

3. Жлуктенко Н. Ю. Структури екотексту в романі Т. Корагесена Бойла “Завіса з тортильї” [Електронний ресурс] / Н. Ю. Жлуктенко – Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2013_37_1/287_295.pdf.

4. Сухенко І. М. Екокритика: до проблеми становлення екокритичних досліджень / [Електронний ресурс] / І. М. Сухенко. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_gn/2010_3/files/GN310_05.pdf.

5. Janson D. The Nature in German Romanticism [Електронний ресурс] / D. Janson. – Режим доступу до ресурсу: https://books.google.com.ua/books?id=gw9qkwbIKCkC&pg=PA206&lpg=PA206&dq=novalis+and+nature+writing&source=bl&ots=qu5mGaldHT&sig=6XlFsEvwY_chyDNkmuDRmpvUcVo&hl=uk&sa=X&ei=86w0VYSLCMuqswGR7YHYCg&ved=0CDIQ6AEwAzgK#v=o nepage&q=novalis%20and%20nature%20writing&f=false.

6. Marthy P. “Rethinking the Relations of Nature, Culture and Agency” [Електронний ресурс] / Patrick D Marthy // Environmental Values 1, no. 4. – 1992. – Режим доступу до ресурсу: http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/murphy_1_4.pd.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Статкевич, Л. П. (2017). Теоретико-методологічні форманти сучасної екокритики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 100-103. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9095
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту