Теоретико-методологічні форманти сучасної екокритики.

  • Лариса Павлівна Статкевич Національна академія Державної прикордонної служби України
Ключові слова: теоретико-методологічні форманта, екокритика, діалог між людиною і природою, природо-центричний підхід

Анотація

Cтаття присвячується визначенню форманти екокритики – нового методологічного напрямку в сучасному літературознавстві, відслідковується її генеза та окреслюються горизонти функціонування у науковому контексті. Автор дає відповідь на такі важливі в сучасному дискурсі літературної критики питання як: 1) чим займаються екокритики? 2) в чому полягає науковий потенціал екокритичних досліджень.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Павлівна Статкевич, Національна академія Державної прикордонної служби України

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри
перекладу

Посилання

1. Баррi П. Вступ до теорiї. Лiтературознавство та культурологiя / П. Баррi. – К. : Смолоскип, 2008.; 360 с.

2. Єрмоленко А. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи / А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2010. – 416 с.

3. Жлуктенко Н. Ю. Структури екотексту в романі Т. Корагесена Бойла “Завіса з тортильї” [Електронний ресурс] / Н. Ю. Жлуктенко – Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2013_37_1/287_295.pdf.

4. Сухенко І. М. Екокритика: до проблеми становлення екокритичних досліджень / [Електронний ресурс] / І. М. Сухенко. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_gn/2010_3/files/GN310_05.pdf.

5. Janson D. The Nature in German Romanticism [Електронний ресурс] / D. Janson. – Режим доступу до ресурсу: https://books.google.com.ua/books?id=gw9qkwbIKCkC&pg=PA206&lpg=PA206&dq=novalis+and+nature+writing&source=bl&ots=qu5mGaldHT&sig=6XlFsEvwY_chyDNkmuDRmpvUcVo&hl=uk&sa=X&ei=86w0VYSLCMuqswGR7YHYCg&ved=0CDIQ6AEwAzgK#v=o nepage&q=novalis%20and%20nature%20writing&f=false.

6. Marthy P. “Rethinking the Relations of Nature, Culture and Agency” [Електронний ресурс] / Patrick D Marthy // Environmental Values 1, no. 4. – 1992. – Режим доступу до ресурсу: http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/murphy_1_4.pd.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Статкевич, Л. (2017). Теоретико-методологічні форманти сучасної екокритики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 100-103. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9095
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту