Читач як сполучна ланка між авторським світом і текстом

  • Нина Михайловна Раковская Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Ключові слова: автор, читач, авторський світ, текст, художня реальність

Анотація

Стаття присвячена концепції поняття «Авторський світ», його зв'язкам з присутністю автора в тексті, зв'язку зі світом тексту. Враховуючи різновекторність суджень літературознавців, акцентується необхідність формування теоретичної моделі вивчення авторського світу, в який з'єднуються воєдино авторська свідомість, паралелі між автором як реальною особою та автором як текстуальною стратегією. Розглядається роль читача як сполучної ланки між авторським світом і текстом.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Нина Михайловна Раковская, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой мировой литературы

Посилання

1. Баррі П. . Вступ до теорії: літературознавство і культурологія / П. Баррі. – К. : Смолоскип, 2008. – 358 с.

2. Барт Р. Нулевая степень письма / Р. Барт. – М. : Академ. проект, 2008. – 430 с.

3. Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. / М. М. Бахтин – М.: Рус. словари, 1996. – Т. 5. – 731 с.

4. Бройтман С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройтман. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 320 с.

5. Гагаев А. А. Художественный текст как культурно-исторический феномен / А. А. Гагаев. – М. : Наука, 2002. – 180 с.

6. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 2000. – 700 с.

7. Слюсарь А. А. Мemoriа / А. А. Слюсарь. – Одесса : Астропринт, 2009. – 581 с.

8. Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко. – М. : РГГУ, 2006. – 467 с.

9. Тюпа В. И. Аналитика художественного / В. И. Тюпа. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 192 с.

10. Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М. : Высш. шк., 2002. – 437 с.

11. Чернец Л. В. «Как наше слово отзовется...»: Судьбы литературных произведений / Л. В. Чернец. – М. : Высш. шк., 1995. – 306 с.

12. Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте / Е. М. Черноиваненко. – Одесса : Маяк, 1997. – 712 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Раковская, Н. (2017). Читач як сполучна ланка між авторським світом і текстом. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 92-95. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9014
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту