Жанрова своєрідність імпресіоністського роману (В. Вулф «На маяк»)

  • Ірина Валеріївна Куницька Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: жанр, жанровий різновид, модерністський роман, імпресіоністський роман, жанрові константи

Анотація

У статті запропоновано виділення жанрового різновиду роману ХХ століття, а саме імпресіоністського. Визначаються жанрові константи, елементи поетики, виявляється своєрідність цієї форми. Доводиться, що  імпресіоністський роман суттєво відрізняється від символістсько-декадентського. У першу чергу відмінний характер психологізму. Зміщення фокусу зображення на сенсорний суб’єктивізм згладжує трагізм і гостру конфліктність декадентського світосприйняття. Тонкість, вишуканість, естетизм сприйняття видають людину, споріднену з декадентом і символістом, але окреслюють інше коло проблем і лягають в основу іншої людської історії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Валеріївна Куницька, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

Посилання

1. Батюк Г. О. Імпресіонізм в романі В. Вулф «Місіс Деловей» / Г. Батюк // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2007. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 200–209.

2. Безпечний І. Теорія літератури / Іван Безпечний. – К. : Смолоскип, 2009. – 388 с.

3. Вулф В. Власний простір / Вірджінія Вулф ; [пер. з англ. Я. Чердаклі]. – К. : Альтернатива, 1999. – 111 с.

4. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : [монографія[ / Нонна Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

5. Колінько О. «Цілий світ у краплі води…» : компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІ – початку ХХ ст. : [монографія] / Олена Колінько. – Бердянськ : БДПУ. – 326 с.

6. Михальская Н. П. Пути развития английского романа 1920 – 1930-х годов. – М. : Высшая школа, 1966. – 270 с.

7. Моклиця М. Жанрова специфіка модерністського роману / М. Моклиця. Вступ до літературознавства : навч. посіб. – Луцьк : Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – С. 238–250.

8. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX століття / М. Моклиця. – Луцьк : Вежа,1999. – Ч. 1. Українська література. – 154 с.

9. Моклиця М. В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика : [монографія] / Марія Моклиця. – Вид. 2-е, доповнене і перероблене. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2002. – 390 с.

10. Поліщук Я. Імпресіонізм як світогляд, стиль і жанровий канон / Я. Поліщук // Проблеми родо-жанрової динаміки української літератури : навч. посіб. – К. : Освіта України, 2011. – С. 229–247.

11. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США (Типологія та національні особливості) / С. М. Пригодій. – К. : Нора-прінт, 1998. – 312 с.

12. Woolf Virginia. Works [Електронне джерело] / Virginia Woolf. – Режим доступу : Internet Movie Database works Virginia Woolf.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Куницька, І. (2017). Жанрова своєрідність імпресіоністського роману (В. Вулф «На маяк»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 145-148. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9112
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту