Бінарні опозиції як засіб концептуалізації художньої картини світу в романі С. Ахерн «Там, де ти»

  • Екатерина Геннадиевна Сальникова Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна
Ключові слова: художній текст, художня картина світу, бінарна опозиція, медіатор, «тут» – «там, «втрата» – «знахідка»

Анотація

Автор статті використовує дихотомічний метод під час аналізу художнього світу роману «Там, де ти» С. Ахерн, розглядає реалізацію романтичної опозиції «тут» – «там» у сучасному художньому тексті. Особлива увага приділяється антиномії «втрата» – «знахідка», яка простежується на структурно-композиційному, образному, ідейно-смисловому і лінгвістичному рівнях, і виражає задум С. Ахерн. У статті підкреслюється роль головної героїні як образа-медіатора, ланки, що поєднує світи «Тут» і «Там».

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Екатерина Геннадиевна Сальникова, Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач
кафедри лінгводидактики факультету іноземних мов

Посилання

1. Коваленко А. Г. Художественный конфликт в русской литературе ХХ века (структура и поэтика художественного конфликта в русской литературе ХХ века). Пособие по спецкурсу / А. Г. Коваленко. – М. : Изд-во РУДН, 2001. – 57 с.

2. Лотман Ю. М. Феномен культуры / Ю. М. Лотман // Избранные статьи в 3 т. – Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн : Александра, 1992. – С. 34–45.

3. Ahern C. There’s No Place Like Here / С. Ahern. – N.Y. : Hyperion, 2006. – 271 p.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Сальникова, Е. (2017). Бінарні опозиції як засіб концептуалізації художньої картини світу в романі С. Ахерн «Там, де ти». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 335-337. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9340
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору