Випуск містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, дискурсології, лінгвостилістики, лексико­логії, граматики та перекладознавства. Розглянуті питання лінгвоконцептології, інтертекстуальності, лінгвопрагматики, інтернет-комунікації тощо на базі германських та романських мов. У статтях цього випуску висвітлено новітні розробки українських та білоруських науковців. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.
Опубліковано: 2015-11-30

Весь випуск

Семантика і прагматика дискурсу

Когнітивна лінгвістика

Рецензії