Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, дискурсології, лінгвостилістики, граматики, лексикології та перекладознавства.
Опубліковано: 2015-11-30

Весь випуск

Семантика і прагматика дискурсу

Когнітивна лінгвістика