Політика щодо плагіату

Політика журналу відносно академічного плагіату

Повага до прав інтелектуальної власності є провідним принципом професійної етики журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”». Плагіат є явним порушенням академічної доброчесності. Згідно з «Порядком проведення перевірки наукових праць, навчальних видань та кваліфікаційних магістерських робіт (проєктів) працівників та здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з інших документів» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату.

Журнал відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату.

 Різновидами плагіату вважаються:

  • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
  • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
  • внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
  • надмірне використання парафраз (переказів чужих думок своїми словами) без посилань на оригінальний текст.

Системою виявлення плагіату є Strikeplagiarism.com.