• Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”
  № 91 (2020)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології, методики викладання іноземних мов та перекладу, а також зіставних та перекладацьких студій, які залучають українську мову. На матеріалі англійської, німецької, української, російської мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики, дискурсології, семантики і прагматики художнього і медіа дискурсу, лексикографії; зокрема, евристичних засад вивчення мовленнєвих універсалій, семіотики мультимодального тексту, інтертекстуальності, дискурсивного іміджу політика тощо.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”
  № 90 (2019)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології, методики викладання іноземних мов та перекладу, а також зіставних та перекладацьких студій, які залучають українську мову. На матеріалі англійської, німецької, української, російської мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики, дискурсології, семантики і прагматики художнього і медіа дискурсу, лексикографії; зокрема, евристичних засад вивчення мовленнєвих універсалій, семіотики мультимодального тексту, інтертекстуальності, дискурсивного іміджу політика тощо.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”
  № 89 (2019)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології і зіставних та перекладацьких студій, які залучають українську мову. На матеріалі англійської, німецької, української, російської мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики, дискурсології, семантики і прагматики художнього і медіа дискурсу, лексикографії; зокрема, евристичних засад вивчення мовленнєвих універсалій, семіотики мультимодального тексту, інтертекстуальності, дискурсивного іміджу політика тощо.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов
  № 88 (2018)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології і зіставних перекладацьких студій, які залучають українську мову. На матеріалі англійської, німецької, української, російської мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики, дискурсології, семантики і прагматики художнього і медіа дискурсу, лексикографії; зокрема, евристичних засад вивчення мовленнєвих універсалій, семіотики мультимодального тексту, інтертекстуальності, дискурсивного іміджу політика тощо.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”
  № 87 (2018)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької, китайської, української мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики і білінгвізму; дискурсології, семантики і прагматики художнього, юридичного, рекламного і медіа дискурсу; стилістики і лексикології художнього тексту і твітеру; лінгвокультурології, перекладознавства та лінгводидактики.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 86 (2017)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, української мов розглядаються важливі для науки питання дискурсології та прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, граматики англійської мови, перекладознавства та лінгводидактики, висвітлюється участь українських вчених у Міжнародній науковій конференції з когнітивної лінгвістики (ICLC-14, Tartu, Estonia).
  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 85 (2017)

  Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, української мов та їх діалектів розглядаються важливі для науки питання семантики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства та лінгводидактики, рецензуються вітчизняні монографії з проблем когнітивно-комунікативного аналізу та перекладознавства. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 84 (2016)

  Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької мов та їх даілектів розглядаються важливі для науки питання семантики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства, евристичні проблеми лінгвістики та лінгводидактики, рецензуються зарубіжні видання з проблем еколінгвістики. 

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки
  № 83 (2016)

  Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької, китайської мов розглядаються важливі для науки питання дискурсології, лінгвістичної прагматики, когнітивної лінгвістики і концептології, стилістики і лексикології, зіставних студій, перекладознавства та лінгводидактики.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Педагогічні науки
  № 82 (2015)

  Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми, серед яких: базові принципи побудови програм навчання англійської мови, створення мультимедійного підручника, психолінгвістичні та психологічні основи розробки методики навчання усного перекладу, позааудиторні заходи викладання іспанської мови та оцінювання рівня володіння мовою.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки
  № 81 (2015)
  Випуск містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, дискурсології, лінгвостилістики, лексико­логії, граматики та перекладознавства. Розглянуті питання лінгвоконцептології, інтертекстуальності, лінгвопрагматики, інтернет-комунікації тощо на базі германських та романських мов. У статтях цього випуску висвітлено новітні розробки українських та білоруських науковців. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.
 • Вісник Харківського національного університету імени В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов.
  № 80 (2015)

  Вісник містить статті з актуальних проблем лінгвостилістики, граматики, лексикології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання»
  № 79 (2014)

  Вісник містить статті з актуальних проблем лінгвостилістики, граматики, лексикології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання»
  № 78 (2014)

  Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, еколінгвістики, дискурсології, семантики, прагматики, граматики, лінгвостилістики, лексикології, лінгводидактики.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання»
  № 1124 (2014)

  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахронії. Розглянуті питання перекладу на базі германських мов.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»
  № 77 (2014)

  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики германських гов, лінгвостилістики і лексикології. Розглянуті питання перекладознавства та соціолінгвістики на базі германських та слов'янських мов. У статтяї цього Вісника висвітлено новітні розробки харківських, українських та словенських лінгвістів з романо-германьскої філології, що відповідають новітній функціональній парадигмі лінгвістичних студій і виконані на новітньому матеріалі у сфері інтернет-комунікацій включно.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів бакалаврату і магістрантів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”
  № 76 (2013)

  Вісник містить статті харківських, українських, російських та німецьких лінгвістів з актуальних проблем лінгвокогнітивістики і лексикології на матеріалі індоєвропейських мов та мови маорі. Розглянуті питання лінгводидактики у середній школі та ВНЗ, зокрема, навчання перекладу. Вміщено матеріали до ювілею одного з видатних представ- ників харківської лінгвістичної школи германістики докт. філол. наук, професора Г.В. Ейгера.

 • № 1071
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахроніїї. Розглянуті питання перекладу на базі германських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських, українських, російських та словацьких лінгвістів з романо-германської філології, що відпові- дають новітній функціональній парадигмі лінгвістичних студій.
 • № 1052
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лінгвостилістики і лексикології у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті на базі германських, романських та слов’янських мов. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.
 • № 1051
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, перекладознавства, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов; описані головні події наукового життя лінгвістів університету.
 • № 1023
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики, лінгвостилістики і лексикології, граматики германських і романських мов у синхронії та діахроніїї, у тому числі в зіставному аспекті. Розглядаються проблеми перекладознавства та навчання перекладу. У статтях цього вісника висвітлено новітні розробки харківських та українських лінгвістів з романо-германської філології та методики викладання іноземних мов.
 • № 1022
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, когнітивної лінгвістики,  лексикології і стилістики, лінгводидактики на матеріалі германських і романських мов. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та російських лінгвістів за результатами їх кандидатських, докторських та подальших досліджень. Подається рецензія на серію посібників з перекладознавства.
 • № 1003
  У статтях цього Вісника висвітлені актуальні проблеми дискурсології, семантики і прагматики, граматики і лексикології германських мов, когнітивної лінгвістики, стилістики на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті, методики викладання іноземних мов. Статті містять новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень
 • № 1002
  Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики, лексикології і фонології сучасних європейських мов, когнітивної лінгвістики, перекладознавства на матеріалі германських, романських та інших мов, у тому числі в зіставному аспекті. Висвітлено новітній доробок харківських, українських та зарубіжних лінгвістів, що відповідає результатам їх кандидатських і докторських досліджень. Подається рецензія на перекладацький альманах, підготовлений науковцями Харкова
1-25 із 32