Редакційний штат

Головний редактор

Ребрій Олександр Володимирович, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

o.v.rebrii@karazin.ua; ORCID: 0000-0002-4912-7489; Google Scholar: ak5-nc8AAAAJ

 

Відповідальний секретар

Ковальчук Наталя Миколаївна, канд. пед. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

n.m.kovalchuk@karazin.ua; ORCID: 0000-0002-9483-4297Google Scholar: SSrR6uYAAAAJ

 

Технічний секретар

Клімова Діана Немех, викл. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

dianakhamidosh@karazin.ua; ORCID: 0009-0003-0208-6661.

 

Редакційна колегія

Безугла Лілія Ростиславівна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

liliia.bezugla@karazin.ua; ORCID: 0000-0002-7102-7337; Google Scholar: cnY6SDAAAAAJ

 

Бер Брайан Джеймс, докт. філол. наук (Університет міста Кент, Огайо, США)

bbaer@ kent.edu; ORCID: 0000-0002-5238-0258; Google Scholar:  t7HpjdgAAAAJ

 

Бондаренко Євгенія Валеріївна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

y.v.bondarenko@karazin.ua; ORCID: 0000-0003-0654-1791; Google Scholar:  IPdzaq4AAAAJ

 

Віротченко Світлана Андріївна, канд. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

s.a.virotchenko@karazin.ua; ORCID: 0000-0001-7927-5696; Google Scholar:  c54DLtUAAAAJ

 

Гармон Люцина, докт. філол. наук (Жешувський університет, Польща)

lharmon@ur.edu.pl; ORCID: 0000-0001-8606-3464; Google Scholar:  sCID0ZgAAAAJ

 

Долинський Євген Володимирович, докт. пед. наук (Хмельницький національний університет, Україна)

dolynskyi@ukr.net; ORCID: 0000-0003-4074-4648; Google Scholar:  rATlzrsAAAAJ

 

Домінгос Матіто Франциско, докт. філол. наук (Університет Ріоха, Іспанія)

fd.matito@unirioja.es; ORCID: 0000-0003-4944-2347; Google Scholar:  bKUDLz4AAAAJ

 

Костікова Ілона Іванівна, докт. пед. наук (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна)

ilonakostikova@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5894-4846; Google Scholar: GYm266IAAAAJ

 

Ланге Анна, доктор. філол. наук (Таллінський університет, Естонія)

alange@tlu.ee; ORCID: 0009-0003-2269-201XGoogle Scholar: UnLt40wAAAAJ

 

Мартинюк Алла Петрівна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

a.p.martynyuk@karazin.ua; ORCID: 0000-0003-2804-3152; Google Scholar: sWGUJgcAAAAJ

 

Морозова Олена Іванівна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

elena.i.morozova@gmail.com; ORCID: 0000-0002-7223-0337; Google Scholar: uHN4AZYAAAAJ

 

Ольховська Алла Сергіївна, докт. пед. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

alla.olkhovska@karazin.ua; ORCID: 0000-0001-9034-4170Google Scholar: qf_bUOsAAAAJ

 

Піхтовнікова Лідія Сергіївна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

lpichtov@gmail.com; ORCID: 0000-0003-1830-0653; Google Scholar: 3wQy8jsAAAAJ

 

Рандл Крістофер, докт. наук (Болонський університет, Італія)

c.rundle@unibo.it; ORCID: 0000-0001-7790-3468; Google Scholar: 0Wv-ogwAAAAJ

 

Сімкова Ірина Олегівна, докт. пед. наук (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна)

isimkova@ukr.net; ORCID: 0000-0002-0410-5454Google Scholar: PmOmaVsAAAAJ

 

Скиба Катерина Миколаївна, докт. пед. наук (Хмельницький національний університет, Україна)

skybakm@khmnu.edu.ua; ORCID: 0000-0003-2911-5461; Google Scholar: C9RZg_oAAAAJ

 

Солощук Людмила Василівна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

lsolo@ukr.net; ORCID: 0000-0003-2934-7721Google Scholar: 0sKbFhMAAAAJ

 

Фролова Ірина Євгенівна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

i.ye.frolova@karazin.ua; ORCID: 0000-0002-9260-229XGoogle Scholar: wqbWlJUAAAAJ

 

Черноватий Леонід Миколайович, докт. пед. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

leonid.chernovaty@karazin.ua; ORCID: 0000-0003-3411-9408Google Scholar: kcG3Rc4AAAAJ

 

Шевченко Ірина Семенівна, докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

irina.shevchenko7@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2552-5623; Google Scholar: uHkA_kgAAAAJ