Індексація

ІНДЕКСАЦІЯ

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” внесений до таких баз реферування та індексування:

  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського;
  • Інституційний репозитарій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
  • Google Scholar
  • ICI World of Journals