Публікаційна етика

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов відповідає за Етику публікації на основі COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

Обов'язки Редакції та Редакційної коллегії

Публікаційні рішення

Редактор приймає рішення про публікацію поданих робіт, керуючись політикою журналу і ґрунтуючись на академічних цінностях та висновках рецензентів.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без написанної згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, коли були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданний рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Розкриття та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх вкладників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

Забезпечення цілісності: залучення та співпраця

Видання буде відповідати на всі претензії чи сумніви щодо неправомірних результатів досліджень чи публікацій, які піднімаються читачами, рецензентами та іншими. Якщо виникають стурбованість з приводу поведінки чи обґрунтованості навчальної роботи, редакційна колегія за участю відповідних експертів, у відповідних випадках, буде оцінювати випадки можливого плагіату або дублікатів/надлишкових публікацій. Редактор також попросить автора (ів) відповісти на справи.

У випадках, коли занепокоєння є дуже серйозними, і опублікована робота, ймовірно, вплине на наукові знання або практичні застосування, видання може розглянути можливість інформування читачів про ці проблеми, видавши "висловлювання занепокоєння", а потім опублікувати пояснення, висновки розслідування В іншому випадку видання може вирішити відмовитися від паперу, якщо редакційна колегія переконана в тому, що відбулося серйозне порушення. Запаковані папери зберігатимуться в Інтернеті та помітно позначаються як відкликання для користі читачів.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Експертний огляд є обов'язковим кроком у прийнятті редакційних рішень та, якщо необхідно, у вдосконаленні статті через редакційні повідомлення з автором.

Ефективність

Рецензент звернувся до рецензенту, який відчуває дефіцит кваліфікації у дослідженні, описаному в рукописи, або знає про відсутність часу, що робить його перевірку неможливим у призначений час, повинен повідомити редактора та звільнити себе від процесу розгляду .

Конфіденційність

Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім випадків, дозволених редактором.

Стандарти об'єктивності

Огляди повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора не підходить. Арбітри повинні чітко висловити свої погляди з суперечливих аргументів.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні вказати відповідні опубліковані статті, про які автори не обговорювали / не цитували. Будь-яке твердження, що спостереження, висновок або пропозиція були раніше повідомлені, повинні бути підтверджені відповідним цитатом. Рецензент також повинен повідомити про будь-яку важливу подібність або співпадання між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом.

Розкриття та конфлікт інтересів

Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Рецензенти повинні звільнитися від обов'язку розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів, що виникають внаслідок спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів.

Неправильна поведінка рецензентів

Редактори серйозно ставляться до поведінки рецензентів та досліджують будь-яке підтвердження порушення конфіденційності, недовіри конфлікту інтересів (як фінансового, так і нефінансового), неправильного використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги. Ствердження про серйозну неправомірну поведінку рецензента (наприклад, про плагіат) буде винесено на інституційний рівень.

Обов'язки авторів

Стандарти звітування

Автори, що звітують про результати оригінального дослідження, повинні точно враховувати виконану роботу, а також об'єктивну дискусію про її значимість. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі. Документ повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим повторювати роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятними.

Доступ до даних та збереження даних

Автори можуть попросити надати необроблені дані свого дослідження у зв'язку зі статтею для редакційного огляду та бути готовими надати громадськості доступ до таких даних, якщо це можливо. Автори повинні в будь-якому випадку бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації. Конфіденційність учасників може бути захищена, а юридичні права щодо приватних даних не перешкоджають їх випуску.

Оригінальність та Плагіат

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

  • описує цілком оригінальну роботу;
  • не плагіат;
  • не було опубліковано в інших місцях будь-якою мовою;
  • вказує відповідну цитату або цитату, якщо автори використали роботу та / або слова інших.

Потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права та умов. Авторські матеріали (наприклад, таблиці, цифри або розширені котирування) повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження.

Кілька, резервні або одночасні публікації

Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої рукописи до декількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

Підтвердження джерел

Автори подадуть лише цілком оригінальні твори, і завжди має бути належним підтвердженням інших творів. Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.

Авторство рукопису

Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Там, де є інші, які брали участь у певних основних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути названі в розділі підтвердження.

Відповідний автор повинен переконатися, що всі автори (згідно з вищезгаданим визначенням), а також незалежні автори не включені в авторський список рукописів, і що всі співавтори затвердили остаточну версію статті та отримали погодився на його подання до публікації.

Небезпеки

Якщо робота передбачає застосування хімікатів, процедур або обладнання, які мають незвичайні небезпеки, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити їх у рукописах.

Розкриття та конфлікти інтересів

Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Основні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, зобов'язання автора негайно повідомляти редактора журналу або видавця та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення документа.

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, подані для перегляду та публікації у виданні, піддаються подвійному сліпому рецензуванню на справжність, етичність та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.