Професійна етика

Журнал прагне до захисту високих стандартів етики в сфері публічного розкриття результатів наукових досліджень і вживає всіх можливих заходів для запобігання будь-яких протизаконних публікацій.

Статті повинні відповідати міжнародним нормам академічної етики (див.: http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing ).

Статті повинні представляти нове дослідження високого академічного рівня, яке раніше не публікувалося.

Редакція журналу керується етичними нормами, викладеними в таких документах:

Доброчесна публікація для редакторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 28 с.);

Доброчесна публікація для авторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для авторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 16 с.). 

Журнал прагне відповідати високим стандартам видавничої етики, затвердженим Етичним кодексом ученого України та Комітетом з видавничої етики (COPE) на всіх етапах процесу публікації.

Редакція журналу дотримується правил FAIR PLAY: рукописи оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

Відповідальність редакторів, авторів і рецензентів

Оцінка статей проводиться на основі двостороннього «сліпого» рецензування. Всі коментарі рецензента за конкретною статтею обговорюються тільки між сторонами, які беруть участь у процесі публікації: редактором, відповідальним секретарем, авторами і рецензентами.

Щоб досягти високого рівня об'єктивності і уникнути порушення авторських прав в процесі експертизи матеріалу, редактор та відповідальний секретар не повинні розголошувати інформацію щодо поданого рукопису і його автора нікому, крім відповідного автора і рецензентів. На підставі висновку, отриманого від рецензентів, редактори мають право прийняти рукопис для публікації, відхилити матеріал або вимагати від учасника його доопрацювання. Тільки рукописи з позитивними відгуками рецензентів можуть бути опубліковані в журналі.

Беручи до уваги те, що в окремих випадках рішення про публікацію рукопису не може бути ухвалене на основі наданих висновків призначених рецензентів, редактор може залучати до оцінки матеріалу додаткових експертів. Остаточний відбір статей для публікації здійснює редактор. Неопубліковані рукописи не повинні використовуватися редактором чи рецензентами в будь-яких цілях і повинні залишатися конфіденційною інформацією для третіх осіб.

Автори мають бути поінформовані про рішення щодо прийняття та оприлюднення їхніх рукописів по завершенню процесу рецензування руковпису. Після прийняття матеріали, як правило, будуть опубліковані в наступному доступному випуску журналу. Будь-які зміни погоджуються з автором. Сттая друкується в авторській редакції.

Автори Вісника, відправляючи статті в редакцію, залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, що дозволяє третім сторонам вільно розповсюджувати опубліковані в журналі матеріали з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі.

Автори погоджуються із зазначеними умовами по визначенню і захисту авторських прав, які будуть застосовані до поданих рукописів, після того як матеріал буде опублікований на сторінках журналу. Подання статті передбачає, що представлений на розгляд матеріал є оригінальною роботою авторів, яка не була опублікована раніше, не прийнята до публікації в іншому місці і не перебуває на розгляді в інших виданнях, її публікація здійснюється за спільною згодою всіх авторів рукопису, і якщо вона буде прийнята до друку, то не буде опублікована в іншому виданні в тій же формі, англійською або будь-якою іншою мовою, без письмової згоди видавця.

Відповідальність за зміст статей, достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств і організацій та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені в цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії журналу. Відповідальність авторів полягає в тому, щоб гарантувати, що статті, представлені на розгляд до редакції Вісника, підготовлені з дотриманням високих етичних стандартів.

Після надходження всі статті передаються на розгляд рецензентам. Рецензент повинен надати зрозумілий і об'єктивний висновок, уникаючи особистої критики і суб'єктивності. Всі коментарі та пропозиції рецензента повинні бути аргументованими. Рецензент зобов'язується зберігати в суворій конфіденційності всі отримані рукописи і не використовувати їх для особистої вигоди. Всі відповідні джерела даних в рукописі повинні бути підтверджені рецензентом. За будь-якої подібності матеріалу з текстом опублікованих раніше робіт або при виникненні сумніву щодо автентичності рецензент повинен негайно повідомити редактору.