НАПРЯМ І ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” є фаховим виданням у галузях "Філологічні науки" та "Педагогічні науки" (наказ МОН України №1222 від 07.10.2016).

Видання зареєстровано у міжнародному центрі ISSN - номер ISSN 2227-8877

У журналі висвітлюються актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

Періодичність – 2 рази на рік.

Текст подається в авторській редакції.

Усі статті рецензовані.

Мова публікацій – англійська, німецька, російська та ін. Анотації англійською, українською, російською мовами.