Про журнал

НАПРЯМ І ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» є фаховим виданням категорії «Б» у галузях «Філологічні науки» (спеціальність – 035) та «Педагогічні науки» (спеціальності – 011, 014, 015) – наказ МОН України № 409 від 17.03.2020.

Видання засноване в 1966 році.

Засновник і видавник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Видання зареєстровано у міжнародному центрі ISSN – номер ISSN 2786-5320 (Online), ISSN 2786-5321 (Print).

У журналі висвітлюються актуальні проблеми іноземної філології (мовознавства і перекладознавства)  та методики викладання іноземних мов і перекладу.

Для вчених, дослідників, викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

Періодичність – 2 рази на рік.

Усі статті обов’язково проходять:

- перевірку на наявність неправомірних запозичень з використанням академічної антиплагіатної системи StrikePlagiarism;

- подвійне сліпе рецензування.

Мова публікацій – українська, англійська. Анотації англійською та українською мовами.

Мета та завдання наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”»:

– сприяти розвитку вітчизняної науки та її інтеграції у світовий науковий простір;

– забезпечувати платформу для наукової комунікації;

– популяризувати філологічну науку та поширювати результати українських вчених-філологів;

– сприяти формуванню новітніх методик викладання іноземних мов та перекладу.

 

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

Публікація статей у журналі є безкоштовною (так само, як і доступ до усіх наявних на сайті випусків журналу).
Будь-яких зборів за подання та редагування статей англійською мовою не передбачено.