НАПРЯМ І ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” є фаховим виданням у галузях "Філологічні науки" та "Педагогічні науки" (наказ МОН України №1222 від 07.10.2016).

Видання зареєстровано у міжнародному центрі ISSN - номер ISSN 2227-8877

У журналі висвітлюються актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

Періодичність – 2 рази на рік.

Текст подається в авторській редакції.

Усі статті рецензовані.

Мова публікацій – англійська, німецька, російська та ін. Анотації англійською, українською, російською мовами. 

ВИДАВНИЧА ЕТИКА ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Журнал прагне відповідати високим стандартам видавничої етики, затвердженим Етичним кодексом ученого України та Комітетом з видавничої етики (COPE) на всіх етапах процесу публікації.

Порядок розгляду і рецензування статей

 1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на розміщення повного тексту в мережі Інтернет на офіційному сайті журналу та на сайті національної наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
 2. Автору повідомляють про отримання статті та прийняття її до розгляду.
 3. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли за погодженням з автором, або направляти статтю на доопрацювання автору.
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 5. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає автору мотивований висновок.
 6. Термін рецензування статті не перевищує 2 місяці.
 7. Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст негативної рецензії направляється автору електронною поштою.
 8. Після прийняття редколегією рішення про публікацію відповідальний секретар повідомляє про це автора статті та вказує строк її появи на сайті.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” практикує політику подвійного сліпого рецензування. Усі аналітичні статті в цьому журналі проходять суворе подвійне сліпе експертне оцінювання, засноване на попередньому відборі редактора та анонімному оцінюванні експертом.

До рецензування залучаються члени редколегії журналу, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам та приймають рішення щодо прийняття статті без змін чи після усунення зауважень або щодо її відхилення.

Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей анонімних рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакційної колегії.

Усі статті проходять перевірку на плагіат із використанням антиплагіатної інтернет-системи Unicheck

Остаточне рішення щодо наявності плагіату або доброчесності запозичень, знайдених у роботі антиплагіатною системою, приймає редакційна колегія журналу.

Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Журнал публікує статті згідно ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial License (СС BY 3.0), яка дозволяє копіювання, поширення, демонстрацію, модифікацію й розробку власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу.

ІНДЕКСАЦІЯ

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” внесений до таких баз реферування та індексування:

 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського;
 • Інституційний репозитарій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • Google Scholar
 • ICI World of Journals 

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗІЯ

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.