Про журнал

НАПРЯМ І ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” є фаховим виданням категорії «Б» у галузях «Філологічні науки» (спеціальність – 035) та «Педагогічні науки» (спеціальності – 011, 014, 015) – наказ МОН України № 409 від 17.03.2020.

Видання зареєстровано у міжнародному центрі ISSN - номер ISSN 2227-8877

У журналі висвітлюються актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

Періодичність – 2 рази на рік.

Текст подається в авторській редакції.

Усі статті рецензовані.

Мова публікацій – англійська, німецька та ін. Анотації англійською, українською мовами. 

АРХІВУВАННЯ

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS — це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.

Дивись LOCKSS Publisher Manifest.