Криза як суб’єкт схеми дії концептуальних корелятів (на матерiалi англомовного газетного дискурсу)

  • Марина Юхимівна Сальтевська Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: англомовний газетний дискурс, когнітивна метафора, концептуальний корелят, концептуальний референт

Анотація

У статті встановлені концептуальні кореляти референта КРИЗА, утворені за схемою дії у сучасному англомовному газетному дискурсі й з’ясований їх аксіологічний потенціал. Виявлені метафори побудовані на полі-кванторному підґрунті, заданому схемою дії. Аксіологічна маркованість референта надає метафорам негативного утилітарного змісту й фокусує увагу на небажаності кризи з точки розу суб’єкта оцінки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought / [ed. A. Ortony]. – Cambridge : CUP, 1993. – P. 202–251.

2. Lakoff G. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor / G. Lakoff, M. Turner. – Chicago; London : The Univ. of Chicago Press, 1989. – 230 p.

3. Dirven R. Cognitive Exploration of Language and Linguistics / René Dirven, Marjolyn Verspoor. – Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1998. – 301 р.

4. Жаботинская С. А. Ономасиологические модели и событийные схемы / С. А. Жаботинская // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. – 2009. – № 837. – С. 3–14.

5. The New Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles. – N.Y. : OUP, 1993. – Vol. I. A-M. – 1876 p. – Vol. II – N-Z – 3801 p.

REFERENCES

Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. Cambridge: CUP.

Lakoff, G. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: The Univ. of Chicago Press.

Dirven, R. (1998). Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Zhabotynska, S.A. (2009). Onomasiologicheskie modeli I sobytiynye shemy [Onomasiological Models and Being Schemas] Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im.V.N. Karazina – V.N. Karazin National Univ. Messenger, 837, 3-14.

The New Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles. (1993) N.Y.: OUP.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Сальтевська, М. (2016). Криза як суб’єкт схеми дії концептуальних корелятів (на матерiалi англомовного газетного дискурсу). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 230-235. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5365