Оголошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації результатів своїх наукових досліджень у науковому виданні «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна». Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”.

Матеріали  для  опублікування  приймаються  від  спеціалістів  у  галузі:

– іноземної  філології;

– перекладознавства;

– методики викладання іноземних мов та перекладу;

– фахової підготовки майбутніх перекладачів.

«Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна». Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” є фаховим виданням  категорії «Б» у галузях «Філологічні науки» (спеціальність – 035) та «Педагогічні науки» (спеціальності – 011, 014, 015) – наказ МОН України № 409 від 17.03.2020.  

 
Вартість сторінки - 25 гривень.

У списку літератури обов'язкове:

1.    Хоча б одне посилання на статтю Scopus або Web of Science!

2. Хоча б одне посилання на статтю членів редколегії.

 

Прийом статей до червневого випуску – до 20 квітня.

 

Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті видання: https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/about/submissions

З повагою,

Редколегія