Оголошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації результатів своїх наукових досліджень у науковому виданні «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”».

Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі:

– іноземної філології;

– перекладознавства;

– методики викладання іноземних мов та перекладу;

– фахової підготовки майбутніх філологів.

«Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”» є фаховим виданням категорії «Б» у галузях «Філологічні науки» (спеціальність – 035) та «Педагогічні науки» (спеціальності – 011, 014, 015) – наказ МОН України № 409 від 17.03.2020.

Вартість публікацій для українських науковців на час воєнного стану – безкоштовна, проте редакційна колегія може призначати платню за організацію технічної підтримки роботи «Вісника».

Одноосібні статті докторів наук також публікуються без оплати.

У списку літератури обов'язковими є:

- посилання на статті, опубліковані за останні п’ять років в журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;

- посилання на статті, опубліковані за останні п’ять років у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”».

Статті приймаються протягом року в потоковому режимі. 

Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті видання: https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/about/submissions

 

З повагою,

Редколегія