Позиціонування суб'єкта дискурсивної діяльності

  • Ірина Семенівна Шевченко Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2552-5623

Анотація

Рецензія на монографію Ущиної В. А. Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект (Луцьк: Вежа-Друк, 2015. - 380 с.)

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ущина В.А. Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект / В.А. Ущина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 380 с.

REFERENCES

Ushchyna V.A. (2015) Pozytsionuvannya sub’yekta v anhlomovnomu dyskursi ryzyku: sotsiokohnityvnyy aspekt [Stance in autonomous discourse of risk: socio-cultural aspect]. Luts'k: Vezha-Druk.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Шевченко, І. (2016). Позиціонування суб’єкта дискурсивної діяльності. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 298-299. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5374