Когнітивно-дискурсивні інструменти аналізу українських перекладів англомовних пародій

  • Людмила Анатоліївна Богуславська Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-0447-0571
Ключові слова: концептуальна теорія інтеграції, пародія, переклад, прецедентний текст

Анотація

У статті надаються результати аналізу українських перекладів англомовних пародій, виконаного із застосуванням інструментарію концептуальної теорії інтеграції. Цей інструментарій враховує когнітивні механізми, що забезпечують впізнаваність як пародійного тексту-оригіналу, так і вихідного прецедентного тексту-джерела пародії. Застосування інструментарію концептуальної теорії інтеграції задає алгоритм аналізу, що дозволяє уникнути суб’єктивності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Захаренко И. В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов / И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, Д. В. Багаева // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей. – М.: Филология, 1997. – Вып. 1. – С. 82-103.

2. Ребрій О. В. Відтворення прецедентності віршованого пародійного тексту в англо-українському перекладі / О. В. Ребрій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Лінгвістика. – Херсон : ХДУ, 2009. – Вип. 10. – С. 277–283.

3. Attardo S. Script Theory Revis(it)ed: Joke Similarity and Joke Representation Model / S. Attardo, V. Raskin // Humor: International Journal of Humor Research. – 1991. – № 4 (3/4). – P. 293-348.

4. Fauconnier G. The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities / G. Fauconnier, M. Turner. – New York: Basic Books, 2002. – 440 p.

5. Martynyuk A. Metaphoric political insults and humour: Cognitive analysis / A. Martynyuk // US-China Foreign Language. – 2015. – № 13 (1). – P. 814-820.

REFERENCES

Attardo, S., Raskin, V. (1991) Script Theory Revis(it)ed: Joke Similarity and Joke Representation Model. Humor: International Journal of Humor Research, 4 (3/4), 293-348.

Fauconnier, G. (2002). The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.

Martynyuk, A. (2015) Metaphoric political insults and humour: Cognitive analysis. US-China Foreign Language, 13 (1), 814-820.

Rebriy, O.V. (2009). Vidtvorennya pretsedentnosti virshovanoho parodiynoho tekstu v anhlo-ukrayins'komu perekladi [Rendering precedence of a poetic parody text in the English-Ukrainian translation]. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu – Scientific papers of Kherson state university, 10, 277–283. (in Ukrainian).

Zaharenko, I.V., Krasnyh, V.V., Gudkov, D.B., Bagaeva, D.V. (1997). Precedentnoe imja i precedentnoe vyskazyvanie kak simvoly precedentnyh fenomenov [Precedent Name and Precedent Utterance as Symbols of Precedent Phenomena]. Jazyk, soznanie, kommunikacija – Language, Mind, Communication, 1, 82-103. (in Russian).
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Богуславська, Л. (2016). Когнітивно-дискурсивні інструменти аналізу українських перекладів англомовних пародій. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 293-297. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5373