№ 77 (2017)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Філологія» містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства. Журнал призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології
Опубліковано: 2018-01-22

Весь випуск

Ідеї Харківської філологічної школи в історичній ретроспективі та сучасних лінгвістичних парадигмах

Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу

Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи

Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки