Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків множини іменників чоловічого та середнього роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі «Синопсису» та «Хроніки» Ф.Софоновича)

  • Тетяна Вікторівна Фунікова Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»
Ключові слова: система іменника, українська літературна мова ХVII ст., церковнослов’янська мова, історична морфологія, флексія, словозміна, давальний відмінок, місцевий відмінок

Анотація

У статті проаналізовано давальний, орудний та місцевий відмінки множини іменників чоловічого та середнього роду в літописних пам’ятках ХVII ст. «Синопсисі» та «Хроніці» Ф. Софоновича в контексті української літературної мови ХVII ст.

Виявлено як архаїчні, так і нові форми іменників у літописах, що властиві  сучасній українській літературній мові. Встановлено, що система іменника, відображена в «Синопсисі» та «Хроніці» Ф. Софоновича, є перехідним етапом від системи іменника староукраїнської доби до системи іменника  сучасної української літературної мови, бо, зберігаючи архаїчні форми (стародавні флексії, залишки форм двоїни тощо),  вже поповнюється і багатьма новими формами (флексії  -ам, -ами, -ах), властивими сучасній українській літературній мові.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Вікторівна Фунікова, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри
документознавства та української мови

Посилання

1. Бевзенко С. П. Відмінності української діалектної мови на морфологічному рівні / C. П. Бевзенко // Українська діалектна морфологія. – К. : Наук. думка, 1969. – С. 5–13.

2. Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Наук. думка, 1980. – 384 с.

3. Будде Е. Т. Лекции по истории русского языка / Е. Т. Будде. – Казань, 1907. – 254 с.

4. Бузук П. Нарис історії української мови / П. Бузук. – Мінськ, 1926. – 96 с.

5. Булаховський Л. А. Вибрані праці. Українська мова / Л. А. Булаховський // Вибрані праці : у 5 т. – Т. 2. – К. : Наук. думка, 1977. – 1977. – 631с.

6. Булаховский Л. А. Грамматическая индукция в славянском склонении / Л. А. Булаховский // Вопросы языкознания. – 1956. – №4. – С. 17–24.

7. Житецький П. М. Нарис літературної історії української мови в XVII в. – Львів, 1941. – 314 с.

8. Жовтобрюх М. А. Морфологічна будова сучасної української мови / Жовтобрюх М. А., Вихованець І. Р., Грищенко А.П. – К. : Наук. думка, 1975. – 208 с.

9. Ільїнський Г. А. Закінчення -ові в давальному відмінку однини в українській мові / Г. А. Ільїнський // Збірник комісії для дослідження історії української мови. – К., 1931. – Т.1. – С. 61–76.

10. Керницький І. М. Морфологічні особливості мови «Війтівських книг» XVI–XVII ст. / І. М. Керницький // Дослідження і матеріали з української мови. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – Т. 5. – С. 90–111.

11. Керницький І. М. Система словозміни в українській мові / І. М. Керницький . – К. : Наук. думка, 1967. – 288 с.

12. Матвіяс І. Г. Українська літературна мова і територіальні діалекти в їх взаємодії на різних історичних етапах / І . Г. Матвіяс // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. – К. :Наук. думка, 1977. – С. 5–30.

13. Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С. П. Самійленко. – К. : Рад. шк., 1964. – Ч.1. – 234 с.

14. Свашенко А. О. Мова «Кролевецької ратушної книги др. пол. XVII–п. п. XVIII ст.: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Свашенко А. О. – Х.,1968. – 435 с.

15. Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка / А. И. Соболевский. – М. : Тип. ун-та, 1907. – 309 с.

16. Соболевский А. И. Очерки по истории русского языка / А. И. Соболевский. – К., 1884. – 288 с.

17. Топоров В. Н. Локатив в славянских языках. / В. Н. Топоров. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 379 с.

18. Шахматов А. А. Исследование о языке новгородских грамот XIII–XIV вв. / А. А. Шахматов // Исследования по русскому языку. – СПб., 1885–1886. – Т. 1. – С. 131–285.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Фунікова, Т. (2018). Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків множини іменників чоловічого та середнього роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі «Синопсису» та «Хроніки» Ф.Софоновича). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 29-32. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10115
Номер
Розділ
Ідеї Харківської філологічної школи в історичній ретроспективі та сучасних лінгвістичних парадигмах