Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов)

  • Марія Олексіївна Шведова Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: корпусна лінгвістика, регіолект, регіоналізми, лексика, українська мова, російська мова в Україні

Анотація

У статті представлено короткий огляд корпусних ресурсів, призначених для дослідження української мови, а також огляд світового досвіду у дослідженні регіолектів та національних варіантів мов на базі корпусів. Автором було розроблено два корпуси, розмічених за регіональною приналежністю текстів, –російської мови України (після 1991 р.) та української мови. У статті описані основні характеристики цих корпусів і наведено приклади конкретних лексичних досліджень на їх базі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марія Олексіївна Шведова, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук, докторант кафедри російської
мови та літератури

Посилання

1. Ахметова М. В. Лексические регионализмы и локализмы в русскоязычном Интернете: проблема сбора материала / М. В. Ахметова // Русский язык и новые технологии. – М., 2014. – С. 155–171.

2. Беликов В. И. К методике корпусного исследования лексики / В. И. Беликов // Русский язык и новые технологии. – М., 2014. – С. 99–130.

3. Романий Г. И. Региональная городская лексика в русском языке: происхождение, типология и ареализация по данным узуса в сети Интернет / Г. И. Романий // Русский язык и новые технологии. – М., 2014. – С. 172–186.

4. Рычкова Л. В. Многоцелевой лингвистический корпус региональных СМИ / Л. В. Рычкова, А. Ю. Станкевич // Информационно-коммуникативные технологии в лингвистике, лингводидактике и межкультурной коммуникации. – Вып. 6. – М., 2014. – С. 488–497.

5. Савчук С. О. Корпус как инструмент для исследования особенностей функционирования русского языка в региональной прессе / С. О. Савчук // Труды института русского языка им. В. В. Виноградова. – М., 2015. – С. 333–365.

6. Шведова М. А. Иноязычные влияния в русской речи Украины (Лексика) / М. А. Шведова // Мовознавчий вісник : Збірник наукових праць / Ред. кол. : Г. І. Мартинова та ін. – Черкаси, 2016. – Вип. 21. – С. 86–92.

7. Mair С. World Englishes and Corpora / С. Mair // M. Filppula et al. (eds.) The Oxford Handbook of World Englishes. Oxford: Oxford University press, 2017.

8. Schmied J. Corpus linguistics and non-native varieties of English / J. Schmied // World Englishes, 1990 – Vol. 9 – No. 3. – pp. 255–268.

9. Werner V. Re-Assessing the Present Perfect: Corpus Studies and Beyond / V. Werner, E. Seoane (eds.) – Berlin : Mouton de Gruyter, 2016.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Шведова, М. (2018). Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 33-38. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10116
Номер
Розділ
Ідеї Харківської філологічної школи в історичній ретроспективі та сучасних лінгвістичних парадигмах