Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки)

  • Юрій Олександрович Шепель Дніпровський національний університет імені О. Гончара
Ключові слова: перекладність, неперекладність, мова перекладу, художній переклад, дескриптори, аналог, еквівалент

Анотація

Стаття присвячена дослідженню однієї з актуальних у мовознавстві та літературознавстві тем – перекладу поетичної спадщини Лесі Українки М. Комісаровою. Запропонований у статті підхід до перекладу художніх творів, які відображають мовно-художні особливості творчої манери поетеси, може застосовуватися у відтворенні художніх засобів інших поетів та письменників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Олександрович Шепель, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

доктор філологічних наук, академік АНВО України,
професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

Посилання

1. Аврахов Г. Художня майстерність Лесі Українки-лірика / Г. Аврахов. — К., 1984. — 245 с.

2. Бабишкін О. У мандрівку століть: Слово про Лесю Українку / О. Бабишкін. — К., 1971.—123 с.

3. Боговін О. Специфіка інтерпретації поетичного пейзажу у перекладному тексті / О. Боговін // Слово і Час. — 2009. — № 11. — С.15—19.

4. Байбурін О. Ю. Прометеєві діти / О. Ю. Байбурін // Вибр. праці. — К., 1992. — 247 с.

5. Вишневська Н. О. Лірика Лесі Українки. Текстологічне, дослідження / Н. О. Вишневська. — К. : Наукова думка, 1976. — 50 с.

6. Драч І. Слово про Лесю / І. Драч // Духовний меч: літ.-крит. статті та есе. — К., 1983. —58 с.

7. Костенко Л. Поет, що ішов слідами гігантів / Л. Костенко // Леся Українка. Драматичні твори. — К., 1989. — 115 с.

8. Любченко Т. Н. Практичні підходи до перекладу / Т. Н. Любченко // Теорія i практика перекладу. — К., 1991. — Вип. 17. — С. 89—97.

9. Оніщук Т. Наголошування непохідних прикметників у поезії Лесі Українки / Т. Оніщук // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки ДДПУ. — Дрогобич, 2003. — Вип. 12. — 233 с.

10. Спрішевська В. В. Наголошення прикметників в поезії Лесі Українки / В. В. Спрішевська // Мовознавство. — 2000. — № 1. — С.12—17.

11. Шаховський С. Леся Українка: Критико-біографічний нарис / С. Шаховський. — К., 1971.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Шепель, Ю. (2018). Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 131-137. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10138
Номер
Розділ
Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи