Поетика п'єси Л. Андрєєва «Реквієм»

  • Виктор Анатольевич Сухоруков Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Ключові слова: інтертекст, автоінтертекст, паратекст, міфопоетика, мотив, хронотоп

Анотація

У статті здійснено аналіз поетики та жанрових особливостей драми Л. Андрєєва «Реквієм». Доведено, що важливу роль у ній відіграють модерністські принципи та форми зображення: неоміфологізм, інтертекстуальність, мотивність, домінування образів-символів, іронія, гротеск. Це «нова драма», в якій зовнішній конфлікт та дія  виведені за сцену, а ключову роль відіграє внутрішній конфлікт і підтекст, що знаходить реалізацію у неоміфологічній сюжетній лінії. Створена Л. Андрєєвим вже у перших драмах оригінальна модель стала інваріантною і лише варіювалася в усіх наступних п’єсах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Виктор Анатольевич Сухоруков, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского, русского языков и прикладной лингвистики

Посилання

1. Андреев Л. Н. Драматические произведения : в 2 т. Т. 2 / Л. Н. Андреев ; [ред. кол. Б. Ф. Егоров, Г. А. Лапкина, В. М. Маркович, А. Б. Муратов и др.]. – Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1989. − 550 с.

2. Московкина И. И. Между «pro» и «contra» : координаты художественного мира Леонида Андреева / И. И. Московкина. − Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2005. – 287 с.

3. Эртнер Е. Н. Поэтика «игры» в пьесе Л. Андреева «Реквием» / Е. Н. Эртнер // Эстетика диссонансов : О творчестве Л. Андреева. − Орел, 1996. − С. 102–104.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Сухоруков, В. (2018). Поетика п’єси Л. Андрєєва «Реквієм». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 199-202. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10154
Номер
Розділ
Когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови