Прагматичний аспект вербалізованого сценарію «ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНИЦІ»: стратегії й тактики

  • Ксенія Сергіївна Стрельченко Київський університет імені Б. Грінченка, Інститут філології
Ключові слова: сценарій, ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНИЦІ, дискурсивна та поведінкова кооперація, комунікативні максими, стратегія, тактика

Анотація

Стаття присвячена визначенню тактико-стратегічного наповнення сценарію «ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНИЦІ» на матеріалі англомовної художньої прози ХХ–ХХІ століть. У процесі дослідження було виокремлено стратегію уникнення, представлену тактиками припинення розмови, зміни теми та ігнорування; стратегію відмови надати запитану інформацію, що може реалізуватися експліцитно та імпліцитно, і в останньому випадку охоплює тактики, орієнтовані на КВЕСТОРА, ВОЛОДАРЯ ТАЄМНИЦІ, повідомлення й контакт; а також стратегію надання відповіді з порушенням максим спілкування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ксенія Сергіївна Стрельченко, Київський університет імені Б. Грінченка, Інститут філології
викладач кафедри англійської філології та перекладу

Посилання

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344 с.

2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – Издательство ЛКИ, 2008. – 284 с.

3. Моррис Ч. У. Основания теории знаков / Ч. У. Моррис // Семиотика : антология. – [сост. и общ. ред. Ю. С. Степанов]. – Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – С. 45–110.

4. Bara B. G. Cognitive Pragmatics: The Mental Processes of Communication / [Bruno G. Bara, translated by John Douthwaite]. – Cambridge : The MIT Press, 2010. – 304 p.

5. Dynel M. On the Part of Ratified Participants: Ratified Listeners in Multi-Party Interactions / Marta Dynel // Brno Studies in English. – 2014. – Vol. 40, No. 1. – P. 27–44.

6. Grice H. P. Logic and conversation / H. P. Grice // Syntax and Semantics // [edited by P. Cole, J. L. Morgan]. – 1975. – V. 3. – P. 41–58.

7. Jakobson R. Linguistics and Poetics / R. Jacobson // Language in literature / [edited by K. Pomorska, S. Rudy]. – Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. – P. 62–94.

8. Key Notions for Pragmatics / [edited by Jef Verschueren, Jan-Ola Ostman]. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2009. – 253 p.

9. Leech G. Principles of pragmatics / Geoffrey Leech. – London : Longman, 1983. – 250 p.

Джерела ілюстративного матеріалу

10. Bradley A. Speaking from Among the Bones / Alan Bradley. – New York : Delacorte Press, 2013. – 228 p.

11. Bradley A. The Weed That Strings the Hangman’s Bag / Alan Bradley. – New York : Delacorte Press, 2011. – 172 p.

12. Christie A. Five Little Pigs [electronic resource] / Agatha Christie. – 1942. – Available from : http://dl.bookfi.org/mygenesis/22/eee668d2cd9037a041a7f97ceef59bdd/_as/[Christie_Agatha]_Agatha_Christie_-_Five_little_pi(BookFi.org).txt

13. Christie A. The Secret Adversary / Agatha Christie. – New York HarperCollins, 2005. – 413 p.

14. Connelly M. The Black Ice / Michael Connelly. – Boston : Little Brown and Company, 1993. – 336 p.

15. Connelly M. The Brass Verdict / Michael Connelly. – Boston : Little Brown and Company, 2008. – 432 p.

16. Crombie D. Mourn Not Your Dead / Deborah Crombie. – New York : Avon, 2005. – 320 p.

17. Elkins A. Old Bones / Aaron Elkins. – New York : Mysterious Press, 1987. – 197 p.

18. George E. Deception on His Mind / Elizabeth George. – New York : Bantam Books, 2009. – 624 p.

19. Heyer G. Detection Unlimited / Georgette Heyer. – Naperville : Sourcebooks Landmark, 2010. – 202 p.

20. Penny L. The Brutal Telling / Louise Penny. – New York : Minotaur Books, 2009. – 319 p.

21. Stout R. Fer-de-lance / Rex Stout. – New York : Bantam Books, 1992. – 183 p.

22. Stout R. Plot it yourself / Rex Stout. – New York : Bantam Books, 1989. – 123 p.

23. Stout R. Some Buried Caesar & The Golden Spiders / Rex Stout. – New York : Bantam Books, 2008. – 512 p.

24. Stout R. Trouble in Triplicate / Rex Stout. – New York : Bantam Books, 1993. – 146 p.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Стрельченко, К. (2018). Прагматичний аспект вербалізованого сценарію «ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНИЦІ»: стратегії й тактики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 89-94. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10129
Номер
Розділ
Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу