Лінгвопоетичні особливості портрету в прозі Л. Уліцької (на матеріалі роману «Медея і її діти»)

  • Ольга Игоревна Гамали ДВНЗ «Криворожский государственный педагогический университет»
  • Ольга Борисовна Каневская ДВНЗ «Криворожский государственный педагогический университет»
Ключові слова: літературний портрет, типи портретів, тропи, Л. Уліцька, роман «Медея і її діти»

Анотація

Стаття містить аналіз лінгвопоетичних особливостей портретів у романі «Медея і її діти» одного з найвідоміших авторів сучасної російської літератури Л.Уліцької. Виявлено основні типи портретних описів (експозиції, сприйняття, ситуації), лейтмотивні та найбільш частотні ознаки зовнішності персонажів (волосся, очі, «національний тип» тощо), визначено тропи та їх різновиди (кольорові, емоційні, оцінні епітети, «інтелектуальні» та «побутові» порівняння, лексичні повтори тощо), що використані задля створення портретів персонажів. Наголошено на притаманному прозі Л. Уліцької поєднанні в портретах зовнішніх і психологічних характеристик.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Игоревна Гамали, ДВНЗ «Криворожский государственный педагогический университет»

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и зарубежной литературы

Ольга Борисовна Каневская, ДВНЗ «Криворожский государственный педагогический университет»

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского
филологии и зарубежной литературы

Посилання

1. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб., 1998. – 704 с.

2. Молчанов Л. Настоящая женская проза или Феномен Людмилы Улицкой [Электронный ресурс] / Л. Молчанов. – Режим доступа :http: //\vriter.fio.ru/ne\vs.php?n=200578&c=1668.

3. Ровенская Т. А. Опыт нового женского мифотворчества: «Медея и её дети» Л. Улицкой и «Маленькая Грозная» Л. Петрушевской / Т. А. Ровенская // Адам и Ева : Альманах гендерной истории. – М., 2001. – № 2. – С. 137–163.

4. Родионова Н. А. Типы портретных характеристик в художественной прозе И. А. Бунина (лингвостилистический аспект): автореф. дисс. … канд. филол. наук / Н. А. Родионова. – Уфа, 1999. – 24 с.

5. Теория литературы: [учебник] / В. Е. Хализев. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М. : Высш. шк., 2002. – 487 с.

6. Улицкая Л. Медея и ее дети : Рассказы [Электронный вариант] / Людмила Улицкая. – Режим доступа : http://www.litra.ru/fullwork/get/-woid/00895731189940174157/

7. Хамаганова В. М. Структурно-семантическая и лексическая модель текста типа «описание» (проблемы семиотики и онтологии): автореф. дисс. ... доктора филол. наук / В. М. Хамаганова. – М., 2002. – 43 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Гамали, О., & Каневская, О. (2018). Лінгвопоетичні особливості портрету в прозі Л. Уліцької (на матеріалі роману «Медея і її діти»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 102-107. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10132
Номер
Розділ
Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи