Запозичені концепти у близькоспоріднених мовах (МАЙДАН)

  • Татьяна Николаевна Смирнова Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Ключові слова: запозичення, екзотизм, концепт, ціннісний зміст

Анотація

У статті досліджується перетворення українського екзотизму Майдан у повноцінне запозичення, що втратило зв'язок з певною подією і має значення «масова акція спротиву», а також розглядаються концептуальні ознаки цієї лексеми, її ціннісні та образні властивості. Аналіз контекстів засвідчує, що ціннісна семантика концепта Майдан є залежною від соціальних умов його функціонування, тому вона може бути не тією ж самою не тільки в мові-донорі й мові-реципієнті, а й в медіапросторах різних країн, в яких функціонує одна й та ж сама мова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Татьяна Николаевна Смирнова, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка

Посилання

1. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов / А. Н. Булыко. – М. : Мартин, 2011. – 704 с.

2. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М. : Изд-во Эксмо, 2007. – 944 с.

3. Смирнова Т. Н. Прагматика иноязычного слова в русской речи / Т. Н. Смирнова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія філологія – № 787. – Вип. 52. – Х., 2007. – С. 160–162.

4. Химик В. В. Майдан как феномен русской и восточнославянской языковой действительности / В. В. Химик // Политическая лингвистика – № 3 (53). – Екатеринбург, 2015.– С. 57–63.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Смирнова, Т. (2018). Запозичені концепти у близькоспоріднених мовах (МАЙДАН). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 55-57. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10121
Номер
Розділ
Когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови