Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях

  • Оксана Михайлівна Кримець Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: українська науково-технічна термінологія, термін, крайній пуризм, поміркований пуризм, національний термін, запозичений термін

Анотація

У статті аналізуються сучасні пуристичні тенденції в термінотворенні. Розглянуто зв'язок пуризму з розвитком суспільства, виокремлено його позитивні й негативні ознаки. Схарактеризовано погляди сучасних мовознавців на пурифікацію термінології в умовах глобалізації. Підкреслено поміркований та позитивний вияв сучасних пуристичних тенденцій, спрямованих на відновлення автохтонних словотвірних процесів в українській термінології, що сприяє національним пріоритетам у термінотворенні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Михайлівна Кримець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української,
російської мов та прикладної лінгвістики

Посилання

1. Бурковська О. Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництва / О. Бурковська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2015. — № 817. — С. 47—54.

2. Веденов М. Норма и речь. / М. Веденов — София: Народна просвіта, 1986. — 87 с.

3. Германович Г. Медичні терміни з компонентами кардіо- та серце- у сучасній українській мові / Г. Германович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2016. — № 842. — С. 51—54.

4. Гінзбург М. Термінологічні стандарти як дієвий інструмент поліпшення якості фахових тестів / М. Д. Гінзбург // Сборник научных трудов по лексикографии «Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium», 2011. — С. 136—140.

5. Державні стандарти України 3966-2009. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни і визначення понять. — К. : Держстандарт України, 2009. — 36 с.

6. Іващишин О. Проблема доцільності використання запозичень та інтернаціоналізмів у науково-технічній термінології / О. Іващишин // Проблеми української науково-технічної термінології: тези І міжнародної наукової конференції. — Львів, 1992. — С. 114—116.

7. Кобилянський Є. Нафтохімічне термінотворення в історичному контексті формування і розвиток української науково-технічної термінології: сьогоднішній стан і проблеми / Є. Кобилянський, Б. Ярмолюк, Ю. Іщук, С. Коваленко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2016. — № 842. — С. 64—72.

8. Кочан І. Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова із компонентом гідро-) / І. Кочан // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології». — 2015. — № 817. — С. 28—35.

9. Кравченко Є. Український лінгвопуризм і культура мови на європейському тлі / Є. Кравченко, Н. Колтакова // Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць. — Режим доступу : http://litmisto.org.ua/?p=7508.

10. Кульчицький І. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики / І. Кульчицький, Б. Філь // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2012. — № 733. — С. 196—200.

11. Кульчицький І. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики / І. Кульчицький, М. Маляр, Б. Філь // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2014. — № 791. — С. 122—126.

12. Мацюк Г. Прескриптивне мовознавство в Галичині (перша половина ХІХ ст.). / Г. Мацюк — Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2001. — 373 с.

13. Ментинська І. Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології / І. Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2015. — № 817. — С. 68—72.

14. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. / М. М. Пилинський — К. : Наук. думка, 1976. — 274 с.

15. Руссу А. Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ — початку ХХ ст.) / А. Руссу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2014. — № 719. — С. 27—31.

16. Селігей П. О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі / П. О. Селігей // Мовознавство. — 2008. — № 1. — С. 50—66.

17. Туровська Л. В. Консультації: казначейство – скарбниця / Л. В. Туровська // Термінологічний вісник. Зб. наук. праць. Вип. 2(2). — К., 2013. — С. 190.

18. Українська мова. Енциклопедія. — Режим доступу : http://litopys.org.ua/ukrmova/um79.htm.

19. Шестакова С. О. Пуристичні тенденції в українському термінознавстві. — http://repo.sau.sumy.ua.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Кримець, О. (2018). Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 146-149. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10144
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лексикології та термінознавства