Кореляція значень слова світський у словнику й дискурсі

  • Марина Миколаївна Жовнір медичний коледж ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Ключові слова: лексема, текст, дискурс, контекст, семантика, асоціативний експеримент, світський, гламурний

Анотація

У статті розглянуто особливості дискурсивного й кодифікованого значення комунікативно актуального для сучасного вітчизняного соціуму слова світський. Установлено відмінність теперішнього і класичного трактування світськості як знакового елемента української реальності. Лексему світський проаналізовано в контексті появи нового тезаурусу, осучаснення лексико-семантичної системи та її значеннєвої адаптації до посутніх вітчизняних і світових соціокультурних процесів, зокрема популяризації культурно-елітарного способу життя. Окреслено контекстуальний континуум лексеми світський.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марина Миколаївна Жовнір, медичний коледж ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
кандидат філологічних наук, викладач

Посилання

1. Дементьев В. В. Коммуникативные ценности русской культуры : категория персональности в лексике и прагматике : монография / В. В. Дементьев. – М. : Языки славянской культуры, 2013. – 337 с.

2. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : в 4 т. / Б. Грінченко. – К. : АН УССР, 1958. – 1109 с.

3. Гумецька Л. Л. Словник староукраїнської мови XIV – XV ст. / Л. Л. Гумецька, М. І. Керницький. – К. : Наук. думка, 1978. – 591 с.

4. Ірванець О. Загальний аналіз : збірник /О. Ірванець. – Харків : Фоліо, 2010. – 219 с.

5. Олександр Васильев розкритикував гламурних жінок [Електронний ресурс] // Promatronu. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://promatronu.ru/rizne/golovne/4063-oleksandr-vasilev-rozkritikuvav-glamurnih-zhinok.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.04.2016.

6. Осадча К. Бачу ціль – не бачу перешкод [Електронний ресурс] / К. Осадча // Раn та pani. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://pan-ta-pani.com/52674-katya-osadcha-bachu-cil-ne-bachu-pereshkod.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 22.03.2016.

7. Потебня А. Эстетика и поэтика / А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 613 с.

8. Роздобудько І. Одного разу / І. Роздобудько. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 210 с.

9. Словник української мови : в 11-ти т. / І. Білодід. – К. : Наукова думка, 1970 – 1980.

10. Шеремет Г. Чи існує таке поняття, як українська богема? [Електронний ресурс] / Г. Шеремет // День. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/chi-isnuie-take-ponyattya-yak-ukrayinska-bogema. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 14.04.2016.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Жовнір, М. (2018). Кореляція значень слова світський у словнику й дискурсі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 72-75. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10125
Номер
Розділ
Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу