Чи міг бути малим поет, який має велике значення? Михайло Петренко в інтерпретації Юрія Шевельова (Шереха)

  • Ігор Леонідович Михайлин Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: М. Петренко, Ю. Шевельов (Шерех), романтизм, особистісно-психологічний напрям романтизму, загальна й конкретна лексика

Анотація

Розглянуто студію Ю. Шевельова про М. Петренка «Інший романтик, інший романтизм» (1966). Встановлено чотири аспекти великого значення М. Петренка: 1) у шевченківську добу він не був епігоном Шевченка й розвивав особистісно-психологічну течію в українському романтизмі; 2) на відміну від Шевченкової конкретної лексики, М. Петренко сприяв виробленню родових назв, культивував «загальниковий» романтизм; 3) особливість фольклоризму М. Петренка полягала в тому, що він відмовився від баладної та пісенної творчості й запровадив жанри романсу, елегії, медитації; 4) його творчість оскаржувала «котляревщину» й заміщала високі жанри класицизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Леонідович Михайлин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики

Посилання

1. Куліш П. О. Характер и задача украинской критики / Пантелеймон Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія : У 3 кн. : навч. посібник / Упоряд. П. М. Федченко, М. М. Павлюк, Т. В. Бовсунівська; за ред. П. М. Федченка. — К. : Либідь, 1996. — С. 263–269.

2. Л. Д. (Любов Дражевська). Доповідь проф. Ю. В. Шевельова «Шевченко і літературні течії сорокових років ХІХ століття» // Українські вісті. — 1964. — 14 червня. — С. 4–5.

3. Українка Леся. Зібр. творів: у 12 т. / Леся Українка. — К. : Наук. думка, 1975. — т. 2 : Поеми, поетичні переклади. — 367 с.

4. Шерех Ю. (Шевельов Ю.). Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа : Література. Мистецтво. Ідеології / Юрій Шерех. — Балтимор — Торонто : Смолоскип, 1991. — С. 17–31.

5. Шерех Ю. (Шевельов Ю.). Михайло Петренко — майстер елегії / Ю. Шерех // Україна : українознавство і французьке культурне життя. — 1950. — № 1. — С. 246–249.

6. Яценко М. Т. Українська романтична поезія 20–60-х років ХІХ ст. / М. Т. Яценко // Українські поети-романтики : поет. твори / Упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука; вступ. ст. М. Т. Яценка; ред. тому М. Т. Яценко. — К. : Наук. думка, 1987. — С. 5–37.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Михайлин, І. (2018). Чи міг бути малим поет, який має велике значення? Михайло Петренко в інтерпретації Юрія Шевельова (Шереха). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 181-186. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10151
Номер
Розділ
Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки