Імідж та іміджевий дискурс міжнародної організації ООН

  • Андрій Володимирович Шугаєв Житомирський державний університет імені І. Франка
Ключові слова: імідж, ООН, мас-медіа, медіа-політика, інформація

Анотація

Актуальним питанням сучасної лінгвістичної науки є дослідження іміджевого дискурсу міжнародних інституцій і вербальних засобів формування позитивного іміджу організацій. Окремої уваги заслуговує роль ЗМІ як інструменту трансляції інформації.

У центрі уваги статті знаходиться аналіз поняття «іміджевий дискурс». Фокус лінгвістичного дослідження зосереджено на передумовах просування іміджу ООН у мас-медіа та на характеристиках іміджевого дискурсу. Особливу увагу приділено дослідженню терміну «імідж». Лінгвістична специфіка мас-медійних текстів, які формують імідж міжнародних організацій, зокрема ООН, потребує детального та поліаспектного дослідження, проілюстрованого на конкретному, актуальному мовному матеріалі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Андрій Володимирович Шугаєв, Житомирський державний університет імені І. Франка

викладач та аспірант кафедри англійської філології та
перекладу

Посилання

1. Гадамер Х. Г. О круге понимания. Актуальность прекрасного / Х. Г. Гадамер – М. : Искусство, 1991. – С. 72–82.

2. Губань Р. В. Міжнародне публічне право. Концепція діалогу між цивілізаціями : навч. посібник / Р. В. Губань – К. : Академія муніципального управління, 2007. – 173 с.

3. Калмыков А. А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А. А. Калмыков. – М. – Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 97 c.

4. Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности. / Е. С. Кубрякова – М., 1986. – 159 c.

5. Никитина К. В. Политический дискурс СМИ и его особенности, создающие предпосылки для манипуляции общественным сознанием [Электронный ресурс] / К. В. Никитина. – Режим доступа : http:/www.bali.ostu.ru/umc/archiv/2006/2/Nikitina.doc.

6. Спиллейн М. Создайте свой имидж / М. Спиллейн. – М. : Олма-пресс, 1996. – 149 с.

7. Шералиева Р. Теория информации и проблема сознания / Р. Шералиева // Сознание и действительность. – Фрунзе, 1964. – С. 27–42.

8. Шералиева Р. Информация и отражение / Р. Шералиева // Общение в свете теории отражения. – Фрунзе, 1980. – С. 12–19.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Шугаєв, А. (2018). Імідж та іміджевий дискурс міжнародної організації ООН. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 94-96. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10130
Номер
Розділ
Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу