Взаємодопомога та співпраця як цінності в історії російської лінгвокультури

  • Галина Сергеевна Яроцкая Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Ключові слова: семантика, співпраця, цінності, російська лінгвокультура

Анотація

Метою запропонованого дослідження є опис особливостей мовної репрезентації конкуренції / кооперації як ціннісних пріоритетів у відносинах суб'єктів трудової діяльності в історії російської лінгвокультури. В результаті вивчення мовних фактів робиться висновок про орієнтацію на співпрацю-взаємодопомогу як засіб досягнення гармонії в міжособистісних стосунках. Когнітивна метафора конкуренції як боротьби, що є характерною для західноєвропейської культури, не акцентується в російській мовній свідомості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Сергеевна Яроцкая, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
прикладной лингвистики

Посилання

1. Бороноев А. О. Россия и русские : Характер народа и судьбы страны / А. О. Бороноев, П. И. Смирнов. – СПб. : Лениздат, 1992. – 144 с.

2. Бардина Н. В. Когнитивная конденсация как принцип этнолингвального варьирования / Н. В. Бардина // Слов'янський збірник. – Вип. 3. – Одеса : Астропринт, 1998. – С. 8–15.

3. Карасик В. И. О категориях лингвокультурологии / В. И. Карасик // Языковая личность : проблемы коммуникативной деятельности. – В. : Перемена, 2001. – С. 3– 16.

4. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследование по истории морали / М. Оссовская. – М. : Прогресс, 1987. – 528 с.

5. Уфимцева Н. В. Язык, сознание, культура : [сборник статей] / Н. В. Уфимцева. – М. : Publisher, Эйдос, 2005. – 399 с.

6. Уфимцева Н. В. Языковое сознание: динамика и вариантивность / Н. В. Уфимцева. – М. : Институт языкознания РАН. – 2011. – 252 с.

7. Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре: монография / Г. С. Яроцкая. – Одесса : Одесский нац. ун-т имени И. И. Мечникова – 2013. – 552 с.

8. Яроцкая Г. С. Ценностные аспекты вербализации трудовой деятельности в русском языке советского периода / Г. С. Яроцкая / Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія. Науковий журнал. – Т. 20. – Вип. 2 (12). – Одеса, ОНУ, 2015. – С. 57–65.

9. Яроцкая Г. С. Аксиосистема экономического сознания в русской лингвокультуре / Г. С. Яроцкая // Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал. Спецвипуск. Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2017. – С. 261–263.

10. Mead M. Introduction / M. Mead // Cooperation and competition among primitive peoples. – New York; London, 1937. – P. 16.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Яроцкая, Г. (2018). Взаємодопомога та співпраця як цінності в історії російської лінгвокультури. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 57-62. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10122
Номер
Розділ
Когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови