Фактор автора у герменевтичному процесі

  • Валентина Павловна Мусиенко Києвський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: герменевтика, інтерпретація, авторська присутність, авторська об’єктивність, авторська оцінка

Анотація

У статті обговорюється авторський чинник у процесі інтерпретації тексту. Визначено і продемонстровано на текстах найсуттєвіші координати для врахування авторської позиції щодо змісту висловлювання: експлікація авторської  присутності, ступінь об’єктивності, оцінка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Павловна Мусиенко, Києвський національний лінгвістичний університет
доктор філологічних наук, професор

Посилання

1. Беляков С. С. Гумилев сын Гумилева [биография Льва Гумилева] / С. С. Беляков. – М. : АСТ, 2013. – 790 с.

2. Белянин В. П.Основы психолингвистической диагностики: Модели мира в литературе / В. П. Белянин. – М. : Тривола. – 2000. – 248с.

3. Бузук Л. Г. Лингвистическая герменевтика: в поисках методологических оснований [Электронный ресурс] / Л. Г. Бузук. – Режим доступа : www.gramota.net/materials/2/2016/8-2/15.html

4. Виноградов В. В. О теории художественной речи / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1971. – 239 с.

5. Гумилев Л. География этноса в исторический период / Л. Гумилев. – Л. : Наука, 1990. – 279 с.

6. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии [Электронный ресурс] / Э. Гуссерль. – М. : Лабиринт, 1994. – Электрон. аналог печат. изд.: режим доступа : http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000074/index.shtml

7. Дильтей В. Собрание сочинений : В 6 т. – Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе / В. Дильтей; [Пер. с нем. под ред. В. А. Куренного]. – М. : Три квадрата, 2004. – 419 с.

8. Квіт С. М. Основи герменевтики : [навч. посіб.] / С. М. Квіт. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 192 с.

9. Тисельтон Э. Герменевтика / Э. Тисельтон [Пер. з англ.]. – Черкассы : Коллоквиум, 2011 – 430 с.

10. Шлейермахер Ф. Герменевтика / Ф. Шлейермахер [Пер. с нем. А. Л. Вольского]. – СПб. : «Европейский Дом», 2004. – 242 с.

11. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты / Г. Г. Шпет. – Пг. : Колос, 1923. – 94 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Мусиенко, В. (2018). Фактор автора у герменевтичному процесі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 80-85. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10127
Номер
Розділ
Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу