Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко

  • Олена Олександрівна Литвин Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Ключові слова: мовна картина світу, образ, номен ліс, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко

Анотація

У статті охарактеризовано образ лісу та проаналізовано специфіку його реалізації у мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко. З’ясовано роль цього образу в поетичному тексті. Розглянуто тропи з номеном ліс. Доведено, що ці тропи є характерною ознакою мовотворчості письменниць.

Творчість Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко, як і творчість будь-якого письменника, не може вважатися остаточно вивченою, оскільки кожен дослідник презентує свій погляд на ту чи ту проблему, на те чи те мовне явище. У зв’язку з цим виникає потреба здійснити аналіз функцій номену ліс у мові творів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко, який представлений у художніх текстах обох письменниць. Характеристика номену ліс сприятиме розумінню глибоких процесів розвитку лексики сучасної української мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Олександрівна Литвин, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
кандидат філологічних наук, старший викладач

Посилання

1. Горай Л. С. Слово зворушеного серця : бібліографічний нарис до 150-річчя від дня народження О. Кобилянської / ЗОДЮБ ; матеріал підгот. Л. С. Горай ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2013. – 31 с.

2. Кобилянська О. Повісті. Оповідання. Новели / О. Кобилянська. – К. : Наукова думка, 1988. – 667 с.

3. Кобилянська О. Твори : у 5 т. / Ольга Кобилянська / Упоряд. М.П. Комишанченко. – К. : Держлітвидав, 1962–1963. – Т. 3. – К., 1963. – 440 с.

4. Кобилянська О. Твори : у 2 т. / О. Кобилянська ; упоряд., передм. Ф. П. Погребенника. – К. : Дніпро, 1988. – Т. 1. – 540 с.

5. Кобилянська О. Твори : у 2 т. / О. Кобилянська ; упоряд., передм. Ф. П. Погребенника. – К. : Дніпро, 1983. – Т. 1. – 495 с.

6. Кобилянська О. Твори : у 3 т. / О. Кобилянська. – Державне видавництво художньої літератури, 1956. – Т. 1. – 589 с.

7. Кобилянська О. Ю. Слова зворушеного серця : Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади / О. Ю. Кобилянська ; упоряд., передм. Ф. П. Погребенника. – К. : Дніпро, 1982. – 359 с.

8. Кравченко Уляна. Таємний гомін / Кравченко У. Твори : повне вид. / У. Кравченко. – Торонто : Накладом Козак, 1975. – 796 с.

9. Кравченко Уляна. Хризантеми [повість] / Уляна Кравченко. – Чикаго : Вид-во Миколи Денисюка, 1961. – 414 с.

10. Лисиченко Л. А. Мовний образ простору і психологія поета / Л. А. Лисиченко, Т. В. Скорбач. – Харків, 2001. – 160 с.

11. Мережковський Д. С. Акрополь : Избранные литературно-критические статьи / Д. С. Мережковський. – М. : Кн. палата, 1991. – 351 с.

12. Тараненко М. П. Ольга Кобилянська – майстер пейзажу / М. П. Тараненко // Творчість О. Кобилянської : тези доповідей респ. наук. конф. присвяченої 100-річчю з дня народження письменниці. – Чернівці, 1963. – С. 21– 23.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Литвин, О. (2018). Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 107-110. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10133
Номер
Розділ
Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи