Аналіз семантики дієслівного компонента об’єктних словосполучень у світлі концепції О. Потебні

  • Ганна Анатоліївна Анютіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: мова, мислення, семантика, об’єктні словосполучення, додаток, дієслівний компонент, складний дієслівний присудок

Анотація

Стаття містить аналіз семантики дієслівного компонента об’єктних словосполучень у світлі концепції О. Потебні. Розглядається питання взаємозв’язку мови і мислення у дослідженнях О. Потебні та аналізуються об’єктні відношення. Характеризується семантика дієслівного компонента об’єктних словосполучень як фактор, який визначає семантичний підклас іменника. На матеріалі науково-технічних текстів аналізується питання розрізнення об’єктних словосполучень та складного дієслівного присудка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ганна Анатоліївна Анютіна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

старший викладач кафедри загального та прикладного
мовознавства

Посилання

1. Есперсен О. Философия грамматики / О. Есперсен. — М. : Изд. иностр. лит., 1958. — 400 с.

2. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. — Харьков, 1926. — С. 26—142.

3. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир. — М.—Л. : ОГИЗ, Соцэгиз, 1934. — 223 с.

4. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шахматов. — Л., 1941. — 620 с.

5. Ярцева В. Н. О синтаксической роли прямого дополнения в языках различных типов / В. Н. Ярцева // Члены предложения в языках различных типов — Л. : Наука, 1972. — С. 4—18.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Анютіна, Г. (2018). Аналіз семантики дієслівного компонента об’єктних словосполучень у світлі концепції О. Потебні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 138-140. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10142
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лексикології та термінознавства