Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри

  • Ірена Едуардівна Сніховська Житомирський державний університет імені І. Франко, ННІ іноземної філології
Ключові слова: мовна гра, внутрішня форма, ігрема

Анотація

Стаття присвячена висвітленню значення внутрішньої форми знака для вивчення феномену мовної гри. Підкреслено, що внутрішня форма виступає в якості асоціативного стрижня сприйняття знака, тому для створення ігрем в ситуаціях мовної гри лінгвокреативна особистість використовує потенціал внутрішньої і зовнішньої структур слова. Зроблено висновок про те, що дослідження внутрішньої форми слова у дзеркалі мовної гри відкриває можливості (ре)конструювання асоціативної валентності знака, ланок мовної номінації, уможливлюючи тим самим досягнення впливу на інтелектуальну й емоційну сферу адресата.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірена Едуардівна Сніховська, Житомирський державний університет імені І. Франко, ННІ іноземної філології

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської
мови

Посилання

1. Григорьев В. П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта / В. П. Григорьев. – М. : Наука, 1986. – 254 с.

2. Клименко А. П. Проблема лексической системности в психолингвистическом освещении : дисc. … д-ра филол. наук / А. П. Клименко – Минск, 1980. – 406 с.

3. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф / А. Ф. Лосев. – М. : Наука, 1982. – 478 с.

4. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке : Опыт исследования антиномий в лексике и семантике / М. М. Маковский. – М. : Наука, 1988. – 210 с.

5. Манакін В. М. Внутрішня форма слова в аспектах зіставного мовознавства / В. М. Манакін // Мовознавство. – 2014. – № 5. – С. 35–44.

6. Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – 2-е изд. – М. : Изд.центр «Академия», 2004. – 208 с.

7. Плотников Б. А. О форме и содержании в языке / Б. А. Плотников. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 254 с.

8. Потебня А. А. Полное собрание сочинений. Т. 1. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Харьков, 1926. – 208 с.

9. Сниховская И. Э. Когнитивно-коммуникативный аспект явления «языковая игра» / И. Э. Сниховская // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. – 2004. – Вип. 17. – С. 239–241.

10. Шаховский В. И. Эмоциональная коммуникация через языковую игру / В. И. Шаховский // Коммуникативные исследования 2003 : Современная антология. – Волгоград : Перемена, 2003. – С. 253–262.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Сніховська, І. (2018). Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 86-88. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10128
Номер
Розділ
Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу