Дискурс тоталітаризму в інтерпретації В. Винниченка та Дж. Орвелла (на матеріалі романів «Слово за тобою, Сталіне!» та «1984»)

  • Альона Сергіївна Промська Національний університет цивільного захисту населення України
Ключові слова: В. Винниченко, Дж. Орвелл, роман, тоталітаризм, дискурс, свобода, влада, особистість, мислення, щастя

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити специфіку художнього втілення дискурсу тоталітаризму на матеріалі романів В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!» та Дж. Орвелла «1984» шляхом типологічного зіставлення літературного доробку та світоглядних позицій обох митців, проведено паралелі між біографічними реаліями та їхньою художньою інтерпретацією

в творах письменників. Стаття допомагає виявити й цілісно проаналізувати особливості філософсько-естетичних підходів обох романістів до потрактування таких важливих категорій у їхній творчості як держава  й особистість, демократія й терор, особистість і маса, можливості досягнення людством щастя в похмурому тоталітарному світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Альона Сергіївна Промська, Національний університет цивільного захисту населення України
кандидат філологічних наук, старший викладач

Посилання

1. Арендт Х. Истоки тоталитаризма [Електронний ресурс] / Ханна Арендт. –– М. : ЦентрКом, 1996. –– Режим доступу : http://www.klex.ru/g3d.

2. Баран Г. П. «Сонячна машина» В. Винниченка у зіставленні з творами Є. Замятіна «Ми», О. Гакслі «Чудовий новий світ», Дж. Орвелла «1984» / Г. П. Баран // Всесв. літ. в сер. навч. закл. України. –– 1996. –– № 10. –– С. 36–39.

3. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення / Володимир Винниченко; післям. М. Жулинського. –– К. : Вид-во «Криниця», 1991. –– 128 с.

4. Винниченко В. Оповідання. Роман «Слово за тобою, Сталіне!», п’єса «Чорна Пантера і Білий Медвідь» / Володимир Винниченко; [ред. Н. М. Максименко]. –– К. : Наук. думка, 2001. –– 438 с.

5. Винниченко В. Щоденники / Володимир Винниченко; упор. та прим. Галина Сиваченко // Київ. старовина. –– 2000. –– № 3 (333) травень –– червень. –– С. 153–167; № 4 (334) липень –– серпень. –– С. 62–83; № 5 (335) вересень –– жовтень. –– С. 50–75; № 6 (336) листопад –– грудень. –– С. 83–101.

6. Винниченко В. Щоденники / Володимир Винниченко; упор. та прим. Галина Сиваченко // Київ. старовина. –– 2001. –– № 1 (337) січень –– лютий. –– С. 91–117; № 2 (338) березень –– квітень. –– С. 63–80; № 3 (339) травень –– червень. –– С. 9–25; № 4 (340) липень –– серпень. –– С. 91–103; № 5 (341) вересень –– жовтень. –– С. 59–74; № 6 (342) листопад –– грудень. –– С. 144–153.

7. Медведев Р. Джордж Оруэлл и его книги / Рой Медведев // Библиография. –– 2004. –– № 2. –– С. 139–157.

8. Оруэлл Дж. 1984: Книга для чтения на английском языке / George Orwell; комментар. и словарь Е. Г. Тигонен. – СПб. : КАРО, 2015. –– 384 с. –– (Englishmodernprose).

9. Панченко В. Є. Будинок з химерами. Творчість Володимира Винниченка 1900 – 1920 рр. у європейському літературному контексті / Володимир Панченко. –– Кіровоград, 1998. –– 272 с.

10. Фельштинский Ю. Джордж Оруэлл (Эрик Блэр): Жизнь, труд, время / Юрий Фельштинский, Георгий Чернявский. –– М. : Книжный клуб «Книговек», 2014. –– 592 с.

11. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм; пер.; авт. вст. ст. П. С. Гуревич. –– М. : Республика, 1994. –– 447 с. –– (Мыслители ХХ века).

12. Хайек Ф. Дорога к рабству / Хайек Фридрих Август фон; пер. с англ. –– М. : Нов. издат-во, 2005. –– 264 с. (Библ-ка фонда «Либеральная миссия»).

13. Чаликова В. Неизвестый Оруэлл. Диалог / Виктория Чаликова, Вячеслав Недошивин // Иностр. лит-ра. –– 1992. –– № 2. –– С. 215––225.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Промська, А. (2018). Дискурс тоталітаризму в інтерпретації В. Винниченка та Дж. Орвелла (на матеріалі романів «Слово за тобою, Сталіне!» та «1984»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 192-198. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10153
Номер
Розділ
Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки