Творчість Фленна О’Брайєна у наукових штудіях: основні напрями й етапи вивчення

  • Єлизавета Ігорівна Василюк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: о’брайєнознавство, модернізм, постмодернізм, художні техніки, літературний контекст, рівні абсурду, оповідальні стратегії

Анотація

У статті аналізується історія вивчення літературознавством творчості видатного ірландського письменника Фленна О’Брайєна, якого разом із Дж. Джойсом і С. Беккетом, називають одним з трьох найвизначніших ірландських письменників ХХ ст. Виділяються основні етапи й аспекти даного наукового процесу, визначаються центральні праці і дослідники творів Ф. О’Брайєна. Вивчається внесок української науки у розвиток світового о’брайєнознавства. Також окреслюється коло питань, які ще не дістали належної уваги і потребують розвитку (функції автора, оповідальні стратегії, вплив письменника на англо-американський постмодернізм 1960-х р.).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Єлизавета Ігорівна Василюк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірантка кафедри історії зарубіжної літератури і класичної
філології

Посилання

1. Бороненко А. В. Специфика юмора в ирландской литературе 30—40-х годов ХХ века : автореф. дис на соискание уч. степени канд. филол. наук : 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья (ирландская литература)» / А. В. Бороненко. — Екатеринбург, 2012. — 23 с.

2. Диброва В. Г. Творчество Фленна О’Брайена (традиции народной культуры и литературный контекст) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» / В. Г. Диброва. — К., 1988. — 17 с.

3. О’Брайен Ф. Лучшее из Майлза / Флэнн О’Брайен. М. : Додо Пресс, 2016. – 495 с.

4. Booker M. K. Flann O’Brien, Bakhtin, and Menippean Satire / M. Keith Booker. — N. Y. : Syracuse University Press, 1995. — 163 p.

5. Gallagher M. “The Poor Mouth”: Flann O’Brien and the Gaeltacht / Monique Gallagher // Studies: An Irish Quarterly Review. — 1983. — Vol. 72. — No. 287. — P. 231—241.

6. Hopper K. Flann O’Brien. A Portrait of the Artist as a Young Postmodernist / Keith Hopper — N. Y. : Syracuse University Press, 1995. — 292 p.

7. International Flann O’Brien Society [Electronic resourse].  Access mode:
https: //www.univie.ac.at/flannobrien2011/bibliography.html

8. Kiberd D. Inventing Ireland. The Literature of the Modern Nation / Declan Kiberd. — L. : Vintage Books, 1996. — 720 p.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Василюк, Є. (2018). Творчість Фленна О’Брайєна у наукових штудіях: основні напрями й етапи вивчення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 178-181. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10150
Номер
Розділ
Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки