Концепти слави й честі в українському весільному концептуальному полі

  • Ольга Леонідівна Заверющенко Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Ключові слова: концепт, українське весілля, слава, честь, обряд

Анотація

У статті досліджуються концепти слави й честі в українському весільному концептуальному полі. На матеріалі фольклорних записів, діалектних словників, творів художньої літератури аналізується динаміка розвитку названих концептів, зокрема проводиться етимологічний аналіз лексем слава й честь, з’ясовуються їхні значення. Простежується зв’язок концептів слава й честь з іншими весільними концептами, такими, як пам’ять, воля, а також іншими моральними поняттями − сорому, чесності, безчестя. Визначається роль і місце цих концептів в українському весільному концептуальному полі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Леонідівна Заверющенко, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри
документознавства та української мови

Посилання

1. Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори / Григорій Квітка-Основ’яненко. – К. : Наук. думка, 1982. – 540 с.

2. Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область) / Ірина Магрицька. – Луганськ : Знання, 2003. – 172 с.

3. Марчук З. «Іванові ручку дам, Степанова буду» (пережитки давніх шлюбних стосунків у купальських піснях) / Зоряна Марчук // Берегиня. – 2004. – № 3. – С. 8–21.

4. Муравський шлях – 2000: Матеріали фольклорно-етнографічної експедиції / Упор. Г.В. Лук’янець, М.П. Маслов, О.В. Коваль. – X.: Регіон-інформ, 2000. – 152 с.

5. Новий тлумачний словник української мови : у 3-х т. / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко] – К. : Аконіт, 2006.

6. Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру / [упоряд. М.М. Пазяк] – К. : Наук. думка, 1990. – 528 с.

7. Фольклорні осередки Харківщини / [упоряд. К. Дорохова, В. Осадча, Н. Плотник]. – Харків : Регіон-інформ, 2002. – 380 с.

8. Хібеба Н. В. До весільної лексики бойківських говірок: номінація післявесільних обрядовій / Н. В. Хібеба // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, 2007. – № 1 (11). – С. 199 – 208.

9. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. П. Цыганенко. – К. : Рад. шк., 1989. – 511 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Заверющенко, О. (2018). Концепти слави й честі в українському весільному концептуальному полі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 42-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10118
Номер
Розділ
Когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови