Тютчев в поетичному світі Олександра Кушнера

  • Ирина Петровна Поборчая Харьков
Ключові слова: традиція, діалогізм, інтертекстуальність, ремінісценція, алюзія, мотив, образ, картина світу

Анотація

Предметом дослідження в статті є особливості діалогізму у творчості О. Кушнера. У центрі уваги перебував інтертекстуальний зв'язок творів Кушнера з лірикою Ф. І. Тютчева, мотивно-образні паралелі, які характеризують особливості засвоєння поетом нашого часу традицій класичної російської літератури XIX століття. Показано, що тютчевський дискурс визначає багато напрямків розвитку поетичної думки О. Кушнера, при цьому ремінісценції та алюзії стають інструментом для створення ним власної картини світу, яка  відображена в ліричній творчості поета.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ирина Петровна Поборчая, Харьков
кандидат филологических наук, доцент

Посилання

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.

2. Бухштаб Б. Русские поэты : Тютчев. Фет. Козьма Прутков. Добролюбов / Б. Я. Бухштаб. – Л. : Худож. лит., 1970. –247 с.

3. Кудрявцева И. А. Поэт и процесс творчества в художественном сознании А. Кушнера: дисс. … канд. филол. наук : 10.01.01. Русская литература / И. А. Кудрявцева. – Череповец, 2004. – 184 с.

4. Кушнер А. Перекличка // Аполлон в снегу: Заметки на полях / А. С. Кушнер. – Л. : Сов. писатель, 1991. – С.85 – 113.

5. Кушнер А. Стихи и письма // Аполлон в снегу: Заметки на полях / А. С. Кушнер. – Л. : Сов. писатель, 1991. – С.139 –159.

6. Кушнер А. Аполлон в снегу: Заметки на полях / А. С. Кушнер. – Л. : Сов. писатель, 1991. – 512 с.

7. Кушнер А. Избранное: Стихотворения / Предисл. И. Бродского / А. С. Кушнер. – СПб. : Худож. лит., 1997. – 496 с.

8. Кушнер А. «Душа хотела б быть звездой…» // Аполлон в траве. Эссе. Стихи / А. С. Кушнер. – М.: Прогресс–Плеяда, 2005. – С. 46 – 80.

9. Кушнер А. Облака выбирают анапест / А. С. Кушнер. – М. : Мир энциклопедий Аванта+. Астрель, 2008. – 95 с.

10. Кушнер А. Вечерний свет : Книга новых стихов / А. С. Кушнер. – СПб. : Лениздат, 2013. – 111 с.

11. Кушнер А. Земное притяжение : Книга новых стихов / А. С. Кушнер. – М. : Время, 2015. – 96 с.

12. Маймин Е. А. Русская философская поэзия. Поэты-любомудры, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев / Е. А. Маймин. – М. : Наука, 1976. – 190 с.

13. Поддубко Ю. В. Мотивно-образная система лирики Александра Кушнера : дисс. …канд. филол. наук : 10.01.02. Русская литература / Ю. В. Поддубко. – Харьков, 2015. – 219 с.

14. Пукач А. «По границе прошлого с грядущим…» / А. Пукач // Вопросы литературы. – 1980. – №8. – С.3–37.

15. Сухих И. Н. «От жизни той, что бушевала здесь…» Ф. И. Тютчева / И. Н. Сухих // Анализ одного стихотворения. Межвузовский сб. / Под ред. В. Е. Холшевникова. – Л. : Изд-вл ЛГУ, 1985. – С.187 – 198.

16. Тархов А. Творческий путь Тютчева / А. Тархов // Тютчев Ф. И. Стихотворения. – М. : Худож. лит, 1972. –
С. 3 – 24.

17. Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма / Ф. И. Тютчев. – М. : Правда, 1986. – 544 с.

18. Ячник Л. Н. Интертекстуальность в поэзии Александра Кушнера и русская литературная традиция: дис. … канд. филол. наук : 10.01.02. Русская литература / Л. Н. Ячник. – Харьков, 2015. – 224 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Поборчая, И. (2018). Тютчев в поетичному світі Олександра Кушнера. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 186-192. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10152
Номер
Розділ
Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки