Квіткова метафора в повісті І. С. Тургенєва «Весняні води»

  • У Луцянь Аньхойський университет (Хэфэй, Китай)
Ключові слова: найменування квітів, естетична функція, асоціація, мотив, символіка, квіткова метафора

Анотація

У цій статті розглядається метафоричне вживання назв кольорів у художньому тексті на прикладі повісті І.С. Тургенєва «Весняні води». Дослідження показало, що, стаючи засобом образного мислення, ці слова можуть набувати нові смислові, емоційні й оцінні відтінки. Квіткова метафора дозволяє нам відчути світ душі героїв, збагнути тонкий зв'язок людини і природи, відбиту в досліджуваній повісті. Особливе місце приділяється естетичній функції даної лексики, яка реалізується в ключових сценах і в розкритті образів персонажів. Докладно проаналізовано роль наступних квітів: троянди, якою пронизано весь твір, що супроводжує героїв на їх побаченнях резеди та квітів білих акацій і клумби високих бузків, втілення героїні Марії Полозовой жовтої лілії та камелії. У тексті повісті найменування квітів служать вираженню авторської ідеї, допомагають читачеві співпереживати разом з героями.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

У Луцянь, Аньхойський университет (Хэфэй, Китай)
кандидат филологических наук, преподаватель факультета русского языка

Посилання

1. Егорова Е. Н. Флористическая символика в поэзии Пушкина [Электронный ресурс] / Е.Н. Егорова // Приют задумчивых дриад. Пушкинские усадьбы и парки. – М.: Информационный центр, 2006. – 232 с. – Режим доступа к ст.: http://www.proza.ru/2008/08/29/531

2. Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях / Н.Ф. Золотницкий. – М.: Фирма «Т-Око», 1992. – 361 с.

3. Лихачёв Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст / Д.С. Лихачёв. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Наука, С.-Петербургское отделение, 1991. – 343 с.

4. Селиванова И.Н. Растительный код в новелле «Учитель словесности» / И.Н. Селиванова // А.П. Чехов: варианты интерпретации: сборник научных статей. Вып. I [Текст] / под ред. Г.П. Козубовской, В.Ф. Стениной. [Серия «Лицей»]. Барнаул, 2007. – С. 34–48.

5. Сонькин В. В. Иван Сергеевич Тургенев. Вешние воды. Рандеву с ностальгией [Электронный ресурс] / В.В. Сонькин // Русский журнал – 2003. – №13. – Режим доступа к журн.:
http://old.russ.ru/journal/kniga/99-03-05/sonkin.htm

6. Тургенев И. С. Дым; Новь; Вешние воды; Стихотворения в прозе / И.С. Тургенев. – М.: Художественная литература, 1981. – 608 с.

7. Цивьян Т. В. Просвечивающие мотивы (Тургенев у Комаровского) / Т.В. Цивьян // Язык: тема и вариации. Кн.2: Античность. Язык. Знак. Миф и фольклор. Поэтика. – М.: Наука, 2008. – С.281–294.

8. Чернышева В. Г. Легенды и поверья о растениях [Электронный ресурс] / В.Г. Чернышева // Природные символы в русско-украинской народной культуре. – Режим доступа к ст.: http://myphs.jimdo.com

9. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / [Авт.-сост. Серов В.В.]. – М.: Локид-Пресс, 2005. – 880 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Луцянь, У. (2018). Квіткова метафора в повісті І. С. Тургенєва «Весняні води». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 202-206. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10155
Номер
Розділ
Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки