Вісник містить статті з актуальних проблем лінгвостилістики, граматики, лексикології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.
Опубліковано: 2015-07-17

Дискурсологія: семантика і прагматика