ПРОСОДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФАБУЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ

  • Лариса Іванівна Тараненко Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: англійська народна казка, аудитивний аналіз, емоційно-прагматичний потенціал, інваріантні й диференційні просодичні моделі, просодичні засоби, структурні компоненти, фабульні елементи

Анотація

У статті на основі аудитивного аналізу текстів англійської народної казки описано енергетичні особливості її просодичного оформлення та встановлено інваріантні й диференційні просодичні ознаки актуалізації її структурно-фабульних компонентів.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Калита А.А Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання : монографія І Алла Андріївна Калита. - К. : Видавничий центр КДЛУ, 2001. - 351 с.

Калита А.А Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення :

монографія І Алла Андріївна Калита. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. -320 с.

Калита А.А. Перцептивна й інс~:рументальна оцінки емоційно-прагматичного

потенціалу висловлень І А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія:

Філологічні науки: Мовознавство. - No24 (249). - 2012. -С. 186-191.

Тараненко Л.І. Алгоритмічнофабульна побудова сюжетів англійських народних казок І Л.І. Тараненко// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. -№ 1052. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». - Харків. - 2013. - С. 163-171.

English Fairy Tales І Collected Ьу Joseph Jacobs. - L. : David Nutt, 1890. - 158 р.

Kalyta А Energetic approach to phonetic studies І Alla Kalyta // Book of Abstracts of the International Linguistics Conference in Lublin "Linguistics Beyond and Within" (14-15 November 2013; J ohn Paul 11 Catholic University of Lublin, Poland). - Lublin. - 2013. Р. 54-56.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Тараненко, Л. І. (2015). ПРОСОДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФАБУЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 157-164. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3686