ПРАГМА-СЕМАНТИЧНІ ПІДТИПИ ВОЛІТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ НІМЕЧЧИНИ

  • Марія Григорівна Сушко-Безденежних Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: волітивність, деонтична модальність, конституційний дискурс, норма, спонукальний мовленнєвий акт

Анотація

Стаття присвячена висвітленню іллокутивного аспекту конституційного дискурсу Німеччини на рівні мінімальних висловлень. Ці висловлення належать площині деонтичної модальності і мають спільне значення волітивності – прямої імперативної каузації державою певних станів справ у суспільстві або дій соціальних акторів. На основі критеріїв, що базуються на структурі позитивної норми в логіці, виокремлюються 20 прагма-семантичних підтипів спонукальних мовленнєвих актів, які поєднуються у іллокутивні класи директив, декларатив та комісив.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богданов В.В. Текст и текстовое общение І В.В. Богданов. - СПб. : СпбГУ, 1993. - 68 с.

Бондарко А.В. К проблеме интенциональности в грамматике І А.В. Бондарко // Вопрось~ язьшознания. - 1994. - No 2. - С. 29-42.

Вригт Г.Х. фон. Логикофилософские исследования. Избраннь1е трудь1 І Г.-Х. Вригт. - М. : Прогресс, 1986. - 594 с.

Ивин А.А Логика норм І А.А. Ивин. - М. : Изд-во МГУ, 1973. - 121 с.

Сусов И.П. О двух путях исследования содержания текста І И.П. Сусов // Значение и смь1сл речевь1х образований. - Калинин : Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1979. - С. 90-103.

Сушко М.Г. Втілення прагматичних і ідеологічних настанов законодавця в конституційному дискурсі Німеччини (на матеріалі преамбули як експліцитно вираженого перформативного зачину) // Система і структура східнослов'янських мов. - 2005. - К. : Знання України. - С. 276-283.

Храковский В.С. Семантика и типология императива. Русский императив І В. С. Храковский, А.П. Вол один. - Л. : Наука, 1986. - 272 с.

Яворська Г.М. Про деонтичну модальність мовних норм І ГМ. Яворська/ Вісник КНЛУ Сер. Філологія. - 2000. - Т. 3, № 1. - с. 58-66.

PKV - Paulskirchenverfassung 1848 // Die Verfassungen in Deutschland. - Electronic data. - Mode of access : World Wide Web: verfassungen.de/de/de06-66/verfassung48-i.htm (viewed on June 13, 2013). - Title from the screen.

VDR - Verfassung des Deutschen Reiches 1871 // Die Verfassungen in Deutschland. - Electronic data. - Mode of access : World Wide Web: verfassungen.de/de/de6 7- l 8/verfassung71-i.htm (viewed on June 13, 2013). - Тitle from the screen.

WRV - Weimarer Reichsverfassung 1919 // Die Verfassungen in Deutschland. - Electronic data. - Mode of access : World Wide Web: verfassungen.de/de/del9-33/verfl9-i.htm (viewed on June 13, 2013). -Title from the screen.

GG - Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 1949 // Die Verfassungen in Deutschland. - Electronic data. - Mode of access : World Wide Web: http://www.verfassungen.de/de/gg49-i.htm (viewed on June 13, 2013). - Title from the screen.

V-DDR-1 - Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 1949 // Die Verfassungen in Deutschland. - Electronic data. - Mode of access : World Wide Web: http://www.verfassungen.de/de/ddr/ddr49-i.htm (viewed on June 13, 2013). - Title from the screen.

V-DDR-11 1968 - Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik // Die Verfassungen in Deutschland. - Electronic data. - Mode of access : World Wide Web:

verfas sungen. de/ de/ de06-66/verfas sung4 8-i.htm (viewed on June 13, 2013). - Тitle from the screen.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Сушко-Безденежних, М. (2015). ПРАГМА-СЕМАНТИЧНІ ПІДТИПИ ВОЛІТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ НІМЕЧЧИНИ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 119-125. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3679