ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В АМЕРИКАНСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ЛЕКЦІЇ

  • Людмила Михайлівна Рябих Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: американська академічна лекція, варіювання, зміст, змістові складники, курс лекцій, навчальний матеріал, навчальна дисципліна, чинники впливу

Анотація

Статтю присвячено розгляду принципів організації навчального матеріалу в американській академічній лекції. Джерелом дослідницького корпусу стали транскрипти лекцій викладачів Єльського університету, розміщені на сайті цього провідного вищого навчального закладу. Ураховуючи наявний в університеті розподіл навчальних дисциплін на гуманітарні, суспільні, фізичні та біологічні, матеріал аналізу був сформований з лекцій двох курсів кожної з цих груп. Для проведення дослідження зі змісту лекцій було виокремлено ту частину, що безпосередньо співвідноситься з навчальним матеріалом, зокрема, наданням загальної характеристики навчальній дисципліні. Систематизація змістових складників (мікротем) послужила основою з’ясування їх варіювання. Результати кількісного та якісно-кількісного аналізу демонструють, що чинниками впливу на організацію змісту навчального матеріалу виступають позиція лекції в курсі (вступна, поточна) та специфіка навчальної дисципліни/курсу.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Рябих Л.М. Лекція як жанр американського академічного дискурсу : дис .... канд. філол. наук : 10.02.04 І Рябих Людмила Михайлівна. - Харків, 2014. - 264 с.

Йельский университет // Энциклопедия «Википедия» [Злектроннь1й ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org.

Fortufio В.В. Discourse Markers within the University Lecture Genre: А contrastive study between Spanish and NorthAmerican lectures: thesis І В.В. Fortuco. - English Studies Department, Humanities, 2006. - 333 р.

Hyland К. Academic Discourse: English in а Global Context І К. Hyland. - London : Continuum Discourse Series, 2009. - 215 р.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Open Yale courses [Electronic resource]. - Access: http://oyc.yale.edu/.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Рябих, Л. М. (2015). ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В АМЕРИКАНСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ЛЕКЦІЇ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 205-210. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3694