Використання класифікацій нейролінгвістичного програмування у методиці викладання іноземних мов

  • Богдана Валеріївна Пугач Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: аудіальний, візуальний, кінестетичний, модальність, нейролінгвістичне програмування (НЛП), триступеневе пояснення

Анотація

В роботі була розглянута класифікація учнів за типом сприйняття, обробки та збереження інформації, що використовується в одній з новітніх психотехнологій нейролінгвістичного програмування. Було надано опис трьох типів модальностей учнів, а також основних форм побудови навчального процесу з урахуванням особливостей сприйняття кожної з груп. Спираючись на теоретичний матеріал та результати проведеного дослідження була доведена ефективність використання стратегій НЛП в процесі викладання іноземної мови.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам : пособие для учителя І

Н.Д. Гальскова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : АРКТИ, 2004. - 192 с.

Гальцова Н.П. Взгляд на преподавание иностраннь~х язьІков с позиций нейролингвистического программирования І Н.П. Гальцова //Вестник Томск. гос. пед. ун-та. - 2003. - No 2 (34). Серия: Педагогика. - С. 95-98.

Никуличева Д. Игра со временем [ЗлектронньІЙ ресурс] І Никуличева Д. - Режим доступа: http://www.poliglots.ru (дата обращения: 23.10.2014).

Олдер Г. НЛП. Вводный курс. Полное практическое руководство І Г. Олдер, Б. Хззер; пер. с англ. - К. : София, 2000. - 224 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии І С.Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2003. 713 с. - (Серия «Мастера психологии»).

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Пугач, Б. В. (2015). Використання класифікацій нейролінгвістичного програмування у методиці викладання іноземних мов. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 215-218. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3696