КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПРОБЛЕМНОЇ СТАТТІ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО ЖАНРУ АНГЛОМОВНОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ

  • Сергій Володимирович Петренко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, літературно-критичний жанр, медійний дискурс, проблемна стаття

Анотація

У статті розглядаються особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій у проблемній статті як літературно-критичного жанру сучасного англомовного медійного дискурсу. З метою формування сприйняття та організації знань про літературні твори, авторський стиль, літературний напрям, звернути увагу читачів на подібні риси кількох літературних творів чи персонажів критиками у проблемній статті використовуються такі стратегії: структурування за принципом релевантності, імунізації висловлювань, узагальнення, припущення, порівняння, наведення прикладів, риторичних запитань, графічна та інформаційна.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бєлова АД. Комунікативні стратегії і тактики : проблеми систематики І Бєлова АД.// Мовні і концептуальні картини світу І [відп. ред. О.І. Чередниченко]. - К. : Логос, 2004. - No 10. - С. 11-16.

Селиванова Е.А. Основь1 лингвистической теории текста и коммуникации : [ монографическое учебное пособие] І Селиванова Е.А. - К. : Фитосоциоцентр, 2002. - 336 с.

Синдеева ТИ. Речевой жанр "газетная рецензия" и его лингвотекстовь1е характеристики (на материале английского язь1ка) : дисс .... канд. филол. наук: 10.02.04 І Синдеева Татьяна Игоревна. - М., 1984. - 210 с.

Труфанова И.В. О разграничении понятий : речевой акт, речевой жанр, речевая стратегия, речевая тактика І Труфанова И.В. // НДВШ: Филологические науки. -М., 2001. -№ 3. - С. 56-65.

Фролова І.Є. Дискурсивна стратегія як організуючий конституент вербально-соціальної інтеракції І Фролова І. Є. //Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи І [гол. ред. Бєлова АД.]. - К. : Логос, 2009. - № 3. - С. 242-249.

Шевчук М. Фреймова організація дискурсу проблемної статті І Мирослава Шевчук// Мовознавчий вісник : зб. наук. праць І [гол. ред. Мартинова Г.І.]. - Черкаси: Брама- Україна, 2009. - Вип. 9. - С. 238-248.

Baerdemaeker R. Performative Patterns Hemingway's "Soldier 's Home" І Ruben de Baerdemaeker // The Hemingway Review. - 10-01-2007. -Vol. 27. -Р. 55.

BorgR. WorkingwithHistory, Working with ТаЬоо : А Comparative Review of Two

Works of Joyce Criticism І Ruben Borg // Joumal of Modem Literature (Bloomington). - 01-01-2008. - Vol. 31, Number 2. - Р. 149.

Finkelstein N. Late Duncan : From Poetry to Scripture І Norman Finkelstein // Twentieth Century Literature. - 10-01-2005. - Vol. 51, Number 3. - Р. 341.

Harjo J. Fiction Ьу Eddie Chuculate І Joy Harjo // World Literature Today. -07-01-2010. - Vol. 84. -Р. 12.

Harriman L.Н. The Russian Betrayal of G. К. Chesterton's The Man Who Was Thursday /Lucas Н. Harriman // Comparative Literature. - 01-01-2010. - Vol. 62, N. 1. - Р. 41.

Janus А In One Ear and Out the Others: Beckett .... Mahon. Muldoon І Adrienne Janus // Joumal ofModem Literature (Bloomington). - 01-01-2007. - Vol. 30, Number 2. - Р. 180.

Jarvis R. Curious Fame: The Literary Relevance of Alexander Mackenzie Reconsidered І Robin J arvis // Canadian Literature. - 07-01-2007. - Р. 54.

Keenaghan Е. Newly Discrepant Engagements : А Review ofThree Recent Critical Works in Modemist Postcolonial Studies І Eric Keenaghan // Joumal of Modem Literature (Bloomington). - 04-01-2006. - Vol. 29, Number 3. - Р. 176.

Loizeaux Е.В. Reading Word, Image, and the Body of the Book : Ted Hughes and Leonard Baskin's Cave Birds І Elizabeth Bergmann Loizeaux // Twentieth Century Literature. - 04-01-2004. - Vol. 50, N. 1. - Р. 18.

Mish J.C. А Conversation with Loma Dee Cervantes І Jeanetta Calhoun Mish // World Literature Today. - 07-01-2010. - Vol. 84. - Р. 28.

Plotz J. Antisocial Fictions : Mill and the Novel І John Plotz // Novel (А Forum on Fiction). - 04-01-2010. - Vol. 43, N. 1. - Р. 38.

Shao-Pin L. The Year of Memory and Discovery І Luo Shao-Pin// Canadian Literature. - 04-01-2011. - Р. 130.

Shapiro G. Nabokov and Pellico: Invitation to а Beheading and Му Prisons І Gavriel Shapiro // Comparative Literature. - 01-01-2010. - Vol. 62, N. 1. - Р. 55.

Spolsky Е. How to Do Things with Novels І Ellen Spolsky // Twentieth Century Literature. - 10-01-2007. - Vol. 53, N. 3. - Р. 394.

Sussman Ch. Тіmе Wandering : Problems of Witnessing in the Romantic-Era Novel І Charlotte Sussman // Novel (А Forum on Fiction) . - 04-01-2010. - Р. 140.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Петренко, С. В. (2015). КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПРОБЛЕМНОЇ СТАТТІ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО ЖАНРУ АНГЛОМОВНОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 136-140. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3682