ТЕРМІНОЛОГІЧНА, ПРОФЕСІЙНА ТА ЖАРГОННА ЛЕКСИКА У МОВІ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ЗМІ

  • Віра Меконненівна Радзіон Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: жаргонізм, мова спорту, професіоналізм, складний іменник, термін

Анотація

Стаття присвячена аналізу та характеристиці німецької мови спорту. На матеріалі складних іменників,
вибраних із сучасних німецьких газетних та журнальних статей, розмежовуються поняття терміну, професіоналізму та жаргонізму. Виділяються три групи термінів, що можуть функціонувати у межах однієї спортивної статті. Аналізуються також деякі особливості термінів-композитів.

 

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ворушило Я.В. Лексико-семантичні особливості сучасних спортивних термінів І Я.В. Ворушило, Н.В. Таценко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 18-29 квітня 2005 р. - Суми: СумДУ, 2005. - Ч.1. - С. 45-50.

Гуреева Е.И. Разновидности специальнь1х обозначений в современной спортивной терминологии І Е.И. Гуреева // Вестник Челябинск. гос. ун-та. -

Челябинск, 2011. - No 24 (239). - С. 71-73.

Ішенко ТВ. Термін та термінологія як об' єкти лінгвістичних досліджень ІТ.В. Ішенко //Фахове видання НУЛП "Проблеми української термінології" : Всеукраїнська конф. "Людина. Комп'ютер. Комунікація", 5-7 травня

р. - Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2010. - С. 279-283.

Лях І. Деякі аспекти взаємодії номінативних одиниць синтаксису та словотвору (на матеріалі німецької термінології гірничої справи) І І. Лях// Нова філологія. - Запоріжжя: Запоріз. держ ун-т, 2002. - № 2. - С. 60-66.

Паламар Л.М. Мова ділових паперів : [практ. посібник] І Л.М. Паламар, ГМ. Кацавець. - [4-те вид.]. - К. : Либідь, 2000. - 296 с.

Покровська О.А Українська термінологія ринкових відносин : дис. . .. канд. філ ол. наук : 10.02.01 І Ольга Анатоліївна Покровська. - Харків, 1995. - 207 с.

Прохорова В.Н. Об змоциональности термина І В.Н. Прохорова// Лингвистические проблемь1 научно-технической терминологии. - М. : Наука, 1970. - С. 153-159.

Симоненко Л.О. Лінгвістичні проблеми унормування наукової термінології І Л. О. Симоненко // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ, 2007. - Вип. VII. - С. 21-25

Вайцеховский С.М. Немецко-русский спортивнь1й словарь. Около 30000 терминов І Сергей Михайлович Вайцеховский. - М. : Рус. яз., 1989. - 470 с.

Спортивнь1й словарь : русско-англо-лать1шсконемецкий І [под ред. проф. У Швинкса]. - Рига : Латвийская академия спортивной педагогики, 2010. - 1000 с.

http://www.faz.net/aktuell/sport/

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Радзіон, В. М. (2015). ТЕРМІНОЛОГІЧНА, ПРОФЕСІЙНА ТА ЖАРГОННА ЛЕКСИКА У МОВІ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ЗМІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 108-111. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3677