ВІДЕО У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Віра Олександрівна Турченко Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: англійська мова, відеоматеріали, мотивація, етапи роботи, комунікативні здібності, навчальний процес, комплекс вправ

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей застосування відеоматеріалів на заняттях з англійської мови. Відеоматеріали розглядаються як ефективний засіб формування комунікативних здібностей, сприяють розвитку мотивації студентів до вивчення мови. У дослідженні представлені етапи роботи з відеоматеріалами; розроблений та описаний комплекс вправ.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Андреасян И.М. Практический курс методики преподавания иностранных языков І И.М. Андресян. - Минск: ТетраСистемс, 2009. - 288 с.

Барменкова О .И. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи І О.И. Барменкова // Иностранные языки в школе. - 1999. - No 3. - С. 13-19.

Грицай А.М. English through video: методичні рекомендації до відеоматеріалів з анлійської мови для студентів факультету ІМ (11 ІМ) І А.М. Грицай. - Ніжин, 2002. - С. 15-23.

Євсюков О. Ф. Педагогіка і психологія виш ої школи І Євсюков О.Ф., Герман Л.В., Тихоненко О.В. - Х. : ХНАУ, 2014. - 263 с.

Рогова Г.И. Методика обучения иностраннь1м язь1кам в средней школе І Г.И. Рогова, Ф .М. Рабинович. - М. : Просвешение. - 1997. - 287 с.

Титова С.В. Информационно-коммуникативная компетенция педагогов и новые образовательные стандарты высшей школь~ І С.В. Титова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2011. - № 3. - С. 118-131.

Хоменко В.Г. Типи завдань при виконанні відео сюжетів І Хоменко В.Г. // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей: Матеріали VI міжнар. конф. - К.: КНУ, 2003. - С. 117.

Allan М. Teaching English with Video ІМ. Allan. - London : Longman, 2000. - 119 р.

Cooper R. Headway Video: Video Guide І R. Cooper. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - 48 р.

Stempleski S. Video in action. Recipes for Using Video in Language teaching І S. Stempleski, В. Tomalin. - New York Prentice Hall Intemational, 2000. - 173 р.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Турченко, В. О. (2015). ВІДЕО У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 211-214. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3695