КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ НЕОДНОЗНАЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • О.П. Нагорна
Ключові слова: діалогічний дискурс, інтерпретація висловлень, комунікативна ціль, неоднозначність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню комунікативно-функціональної ролі неоднозначних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі. Проаналізовано особливості застосування неоднозначних висловлень з позиції мовця. Описано типи неоднозначності висловлень, яка в залежності від передбачуваного перлокутивного ефекту у свідомості мовця, може бути як навмисною, так і випадковою. Розглянуто механізм інтерпретації неоднозначних висловлень з боку слухача.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Виноградов В.В. Избраннь1е трудь1. Исследования по русской грамматике І В.В. Виноградов. - М. : Наука, 1975. - 453 с.

Brown Р. Politeness ІР. Brown, S.C. Levinson. - Cambridge : Cambridge University Press, 1987. - 347 р.

Cicourel A.V. Cognitive Sociology: Language and Meaning in Social Interaction І A.V. Cicourel. - London : Penguin, 1974. - 320 р.

Leech J. Principles of Pragmatics І J. Leech. - London : Longman, 1981. - 266 р.

Leech G.N. Language, Meaning and Context: Pragmatics І G.N. Leech, J.A. Thomas. - N.E. Collinge, 1990. - 206 р.

Searle J.R. Speech Acts І J.R. Searle. - Cambridge : Cambridge University Press, 1969. - 137 р.

Tanaka N. The Pragmatics of Uncertainty І N. Tanaka // Journal of Pragmatics. - 2001. - No. 12. - Р. 121-142.

Thomas J.A. Cross-cultural Pragmatic Failure І J. Thomas // Applied Linguistics. - 1983. - Vol. 4. - Р. 91-112.

Thomas J.A. Meaning and Interaction: An Introduction to Pragmatics (Learning about Language) І J.A. Thomas. - London : Longman, 1995. - 224 р.

Webster's New World Dictionary. - New York. Cleveland : The World Publishing. - 730 р.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Нагорна, О. (2015). КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ НЕОДНОЗНАЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 103-107. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3676