ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ УЭЛЬСА

  • Дар'я Михайлівна Карпова Національний університет "Одеська морська академія"
Ключові слова: англійська мова, валлійська мова, вікові особливості, висхідна-низхідний тон, диглосія, інтонація, інтонаційна модель, Уельс

Анотація

 Дане дослідження присвячене аналізу вікових інтонаційних особливостей, що виявляються в мові жителів Уельсу. Інтерес до проблеми варіативної інтонації англійської мови в Уельсі обумовлений необхідністю вивчення інтерферующого впливу валлійської мови в мові білінгвов, що володіють як валлійською, так і англійською мовами. Проведене дослідження інтонації на матеріалі автентичної мови жителів Уельсу, з врахуванням вікового чинника, дозволяє зробити висновок про те, що специфічні інтонаційні моделі, а саме варіативність висхідного-низхідного термінального тону (ВНТ) в мові представників різних поколінь, що існує в ситуації диглосії і обумовлені накладенням елементів валлійської та англійської інтонаційних систем, соціально диференційовані.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ганус С.А. Британский и американский типь1 произношения в актерской речи: на материале американского художественного фильма : дис .... канд. филол. наук : 10.02.04 І Ганус Светлана Александровна. - М., 2005. - 220 с.

Grabe Е. Intonational Variation in Urban Dialects of English Spoken on the British Isles І Grabe Е. // Regional Variation in Intonation; [Gilles Р., Peters J. (eds.)]. - Tйbingen : Niemeyer, 2004. - Р. 9-31.

З. Labov W. Principles of Linguistic Change І Labov W. - Vol. 2: Social factors. - Oxford : Blackwell, 2001. - 542 р.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Карпова, Д. М. (2015). ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ УЭЛЬСА. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 171-175. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3688