Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних
мов. На матеріалі англійської, німецької, української мов та їх діалектів розглядаються важливі для науки питання
семантики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства та лінгводи-
дактики, рецензуються вітчизняні монографії з проблем когнітивно-комунікативного аналізу та перекладознавства.
Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

Опубліковано: 2017-10-29

Весь випуск

Зіставні студії та перекладознавство